Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2021.11.04

CFO Survey: Svenska finanschefer ser positivt på framtiden

I höstens CFO Survey, genomförd av Deloitte och SEB, framkommer att svenska finanschefer har en ljus syn på affärsmöjligheter och risker inför de kommande sex månaderna.

Undersökningen visar även att organisk tillväxt fortsatt är finanschefernas främsta prioriteringsområde, och att den externa finansiella och ekonomiska osäkerheten ligger på en ”normal nivå”. Det skriver Deloitte i ett pressmeddelande.

Optimismen är visserligen starkast bland de största företagen, men skillnaden utifrån företagsstorlek är betydligt mindre än i vårens undersökning.

Men det finns också risker. Enligt de svenska finanscheferna är brist på kvalificerad personal, pressade marginaler och priser, samt ekonomisk tillväxt, de mörkaste orosmolnen.

Något annat som är tydligt i höstens CFO Survey är att hållbarhetsfrågan och klimatarbetet tas på stort allvar på företagen. 70 procent svarar att det är kundernas krav och önskemål som är den huvudsakliga drivkraften bakom hållbarhetsarbetet.

– Så här i samband med klimatmötet i Glasgow kan man konstatera att företagen verkligen har satt utsläppsreducerande åtgärder högst upp på agendan. Det är också intressant att det är krav från kunder som är drivkraften, snarare än risk för politiskt ingripande, kommenterar Robert Bergström, Partner på Deloitte.

 

Läs mer om ämnet:

utgiven av

Ansvarig utgivare