Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2022.05.10

Branschens bredd ska stärka attraktions­kraften

FAR har kartlagt branschen. I en ny rapport lyfts hela branschen och de olika yrkesrollerna tydliggörs. ”Den som jobbar i revisions- och rådgivningsbranschen har otroliga utvecklingsmöjligheter”, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

text:

Charlotta Marténg

foto:

Mikael Sjöberg

Under våren har arbetet med att ta fram FAR:s andra branschrapport pågått. FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman utstrålar engagemang när vi ses för att prata om den. Vi sitter i FAR:s lokaler i Stockholm och utanför fönstret syns Kungsholmens takåsar.

Revisions- och rådgivningsbranschen, som många andra branscher, strävar hela tiden efter att förmedla en intresseväckande bild av vad de olika yrkesrollerna faktiskt gör. Och samtidigt förflytta sig bort från gamla uppfattningar av vad yrket innebär. En utmaning är yrkesrollernas attraktionskraft. Få unga har revisor eller skatterådgivare som en tydlig målbild, i stället är det tillfälligheter som gör att de kommer in i branschen. En del går vidare, men många väljer också att stanna.

− Vi som jobbar i revisions- och rådgivningsbranschen har en spännande vardag där vi är en del av det finansiella ekosystemet, säger Karin Apelman.

Som helhet omsätter branschen cirka 44 miljarder och sysselsätter cirka 37 000 personer, fördelade på cirka 14 000 företag. Siffrorna är i nivå med FAR:s förra branschrapport vilket kan tolkas som att pandemin inte har haft någon större påverkan på revisions- och rådgivningsbranschen.

I rapporten pratas nutid, framtid, omvärldsfaktorer samt utmaningar och möjligheter. Vad innebär det att arbeta i branschen i dag och vad kommer det att innebära i framtiden? Något som sticker ut är kunskapsintensiteten i branschen. Oavsett utbildning från skolan så sker den viktigaste vidareutbildningen i branschen.

Är det något som överraskat dig i rapporten?

− Det har blivit tydligt att branschen är otroligt mångfacetterad, vilket gjort det till en utmaning att beskriva och definiera den i rapporten. Revisions- och rådgivningsbranschen har en bredd i hur den bistår näringslivet och samtidigt själva är en del av näringslivet, säger Karin Apelman.

I FAR:s andra branschrapport beskrivs de fyra yrkesrollerna revisor, redovisningskonsult, lönekonsult och skatterådgivare och även andra roller som branschen omfamnar. Tanken är att tydliggöra yrkesrollerna och därigenom bidra till en ökad kunskap i samhället, och förhoppningsvis också en ökad efterfrågan av tjänsterna.

Men branschrapporten har även ett annat syfte nämligen att stärka branschens attraktionskraft genom att visa på den bredd som finns i branschen. Som Karin Apelman beskriver det: Möjligheterna att göra karriär utan att behöva byta bransch är enorma.

Det som tidigare var vattentäta skott mellan olika professioner på revisions- och rådgivningsföretagen har i dag ersatts av fokus på teamarbete och en större rörlighet mellan yrkesrollerna och mellan företagen i branschen.

− Jag skulle vilja säga att bredden bidrar till spetskompetensen. Det är också där som en av branschens utmaningar ligger, att hitta medarbetare som kan vara både generalister och specialister. Det krävs olika kompetenser som utvecklas genom samarbete och ansvar, vi behöver både bredden och djupet, säger hon.

”Det krävs olika kompetenser som utvecklas genom samarbete och ansvar, vi behöver både bredden och djupet.”

Revisorsinspektionen har i olika sammanhang varnat för att antalet revisorer i Sverige är på väg ner på nivåer som myndigheten upplever på gränsen till för låga. Karin Apelman lyfter hellre blicken och fokuserar på hur branschen kan bibehålla de kvalificerade revisorer som finns, visa på yrkets attraktionskraft och locka tillbaka återvändare.

− Det är spännande att vi ser mer rörelse i branschen och återvändarna är viktiga. Vi har till exempel två återvändare på FAR och det är ju glädjande i sig. Samtidigt är det en styrka för branschen att externa aktörer gärna anställer revisorer när de rekryterar. Revisions- och råddgivningsbranschen är på så sätt en bra plantskola vilket också stärker branschens attraktionskraft, säger hon.

 

Mer om ämnet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare