Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Karriär

2023.05.09

Branschen vill se en gemensam kraftsamling kring auktorisationen

Revisions- och redovisningsbranschen ser auktorisationen som en viktig kvalitetsstämpel. Samtidigt är kännedomen om titeln låg bland kunderna. Balans pratar med medlemsbyråer om hur auktorisationen kan stärkas.

text:

Kristina Israelsson

De flesta som äger en bostadsrätt och vill göra om sitt badrum eller behöver hjälp att dra om elen skulle aldrig komma på tanken att anlita en icke auktoriserad hantverkare, men när det handlar om revisons-och rådgivningsbranschen verkar det inte vara lika prioriterat. 

Balans har hört runt bland FAR:s medlemsbyråer för att ta reda på hur de ser på betydelsen av auktoriserade redovisningskonsulter. Av svaren framgår det tydligt att byråerna själva ser att auktorisationen är en viktig kvalitetsstämpel, men att efterfrågan av auktoriserade redovisningskonsulter hos kunderna är låg. 

Sofia Lindskog, KPMG. Foto: KPMG.

−Auktoriserade redovisningskonsulter borde vara ett krav på samma sätt som det är lagstadgat när aktiebolag behöver en auktoriserad revisor. På så sätt säkerställs en hög kvalité och regelefterlevnad bland våra mindre aktiebolag. Med det stora utbud av redovisningsbyråer som finns på marknaden i dag är det svårt för företag att veta vem som är bra och vem som är mindre bra. Priset kan ofta vara en avgörande faktor och då riskerar kvalitén att vara därefter, säger Sofia Lindskog, Head of Enterprise Consulting, KPMG. 

Hon ser att hela branschen behöver göra en gemensam kraftansamling för att öka kunskapen bland företagarna om betydelsen att vara och anlita en auktoriserad redovisningskonsult. Något som även Henrik Gradin, HR-direktör på EY i Sverige framhåller.  

Henrik Gradin, EY. Foto: EY

−Vi märker att många företag har låg kännedom om titelns innebörd, vilket gör att de heller inte efterfrågar den specifikt. Många vet helt enkelt inte vad det innebär att vara en auktoriserad redovisningskonsult. Därför är det bra att FAR och SRF driver projekt för att skapa kännedom kring yrkesrollerna i branschen och auktorisationens betydelse, säger Henrik Gradin. 

Även Pontus Tonning, delansvarig för affärsområdet revision på PwC betonar vikten av att visa på värdet av auktoriserade redovisningskonsulter.  

−På samma sätt som auktorisering inom revision skapar det en kvalitetsstämpel och ger en garanti av viss kunskapsnivå. Det ger naturligtvis också en trygghet i ett kundperspektiv, när det finns kännedom om att tjänsterna utförs av auktoriserade redovisningskonsulter. 

Pontus Tonning, PwC. Foto: PwC.

För att uppmuntra fler redovisningskonsulter att auktorisera sig har en del byråer infört olika former av bonussystem. En av dem är Thorell Revision, som är en kombibyrå med fokus på små-och medelstora företag. När en konsult klarat auktorisationen erhåller konsulten ett engångsbelopp som bonus. Som auktoriserad konsult förväntas man ta ett större ansvar i kunduppdragen vilket innebär andra ersättningsnivåer.  

−Vi började med detta i samband med att vi växte och behovet av fler uppdragsansvariga ökade. I en större organisation behövs även en större tydlighet kring vad som förväntas av dig i olika roller. Vi skapade därför olika roller och där ingår auktoriserade redovisningskonsulter i en grupp och har en viss roll i organisationen, säger Charlotte Deurell Åberg, auktoriserad redovisningskonsult på Thorell Revison.  

Charlotte Deurell Åberg, Thorell Revison. Foto: Thorell Revison.

Hon upplever att medarbetarna är positiva till både bonus och en ökad tydlighet och kring vilka krav och förväntningar som finns på en viss roll. Målsättningen är att medarbetaren ska känna till vad hen behöver göra för att byta till en annan roll. 

−Vi har interna rutiner som bland annat säger att endast auktoriserade konsulter kan anta nya kunder och skriva uppdragsbrev. Om vi är många auktoriserade konsulter sprids förståelsen för kvalitetskrav och kvalitetssäkring och det ökar även chansen att alla redovisningsuppdrag görs enligt Reko, säger Charlotte Deurell Åberg. 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare