Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Susanne Tillqvist, en av WizWomens grundare.
Debatt

2020.03.05

”Branschen måste öka takten – jämställdhet är framtiden”

Takten måste öka för att vi fortsatt ska vara attraktiva arbetsgivare och relevanta rådgivare till våra kunder. Det skriver WizWomen i en debattartikel med anledning av Balans färska jämställdhetsundersökning som visar att enbart var fjärde delägare är en kvinna.

text:

WizWomen

foto:

Christian Gustavsson

På söndag 8 mars firas den internationella kvinnodagen för 90:e året i rad. Det firar WizWomennormalt med vårt WizWomen Summit, ett event där vi avser att utmana, utforska och utveckla frågor kopplat till jämställdhet i vår bransch, professional services.

Vi har i Sverige, som vi ofta kan läsa om i olika index, kommit långt när det gäller jämställdhet. Sverige är på många sätt ett förebilds- och föregångsland inom området. Vi ska vara stolta över vad vi har åstadkommit. Men, vi ska inte vara nöjda.

Under veckan har vi i media kunnat läsa om både bra och mindre bra exempel på utvecklingen av andelen kvinnor på ledande positioner i näringslivet. I Dagens industri 2 mars gick det på första sidan att läsa att ”färre än vart femte svenskt storbolag har en jämställd ledningsgrupp, med minst 40 procent kvinnor eller män”. Samma artikel pekar på att endast 123 av landets 1 000 största bolag har en kvinnlig VD.

I dag publicerar tidningen Balans för tionde året i rad en granskning av hur det ser ut på våra största redovisnings- och revisionsfirmor när det gäller jämställdhet. Ett uppmuntrande resultat är att fyra av åtta VD:ar för Sveriges största revisions- och rådgivningsbyråer är kvinnor. Ledarskapet på dessa byråer är över huvud taget jämställt, med drygt 50 procent kvinnor på olika operativa chefspositioner.

Andelen kvinnliga delägare i de åtta största redovisnings- och revisionsbyråerna har ökat från 16 till 26 procent på tio år, enligt Balans granskning. Utvecklingen går framåt. Men särskilt fort går det inte. Tio procents ökning på lika många år. Några bolag tar steg framåt, några står still, några går till och med bakåt. Det ser ungefär likadant ut inom advokatbranschen. Enligt Affärsvärldens årliga branschrapport inom affärsjuridik är det bara en av de större advokatbyråerna som når över 30 procent kvinnor som delägare. Genomsnittet bland de 15 största advokatbyråerna i Sverige 2019 är 18 procent kvinnor som är delägare.

Utvecklingen går som sagt framåt. Det är bra, men utvecklingstakten måste öka för att vi fortsatt ska vara attraktiva arbetsgivare och relevanta rådgivare till våra kunder.

En ökad jämställdhet på alla nivåer i företagen är en förutsättning för att behålla talanger. Andelen kvinnor som började på landets högskolor och universitet hösten 2019 var 62 procent, vilket också avspeglas på de juniora positionerna i vår bransch där unga kvinnor dominerar. Vi har inte råd att förlora den kompetensen. Vi måste förvalta det humankapital vi har och nyttja potentialen i hela den tillgängliga talangpoolen. Inte bara halva.

Det är sedan länge väl belagt att en jämn könsfördelning i ledningsgrupp ger positiva effekter på företagets resultat. Diversifierade team presterar bättre och en ökad mångfald ger oss fler perspektiv på exempelvis ledarskap och affärsutveckling. Det ligger därför i resultatorienterade verksamheters intresse att arbeta för att behålla kvinnlig kompetens hela vägen upp till ledningsnivå. Det gäller lika mycket för oss inom professional services som det gäller för våra kunder och resten av näringslivet.

Här är några konkreta exempel på bra och väl fungerande åtgärder som används i våra respektive verksamheter:

  1. Rekrytera och befordra talang baserat på fakta, inte baserat på gamla normer eller egna nätverk och erfarenheter.
  2. Utbilda löpande och kontinuerligt högsta ledningen i jämställdhet och normkritik. Ledningens roll och åtagande är avgörande för resultat.
  3. Sätt tydliga och mätbara mål för att uppnå jämställdhet. Låt detta vara en viktig parameter för vinstutdelning bland delägare.
  4. Säkerställ att det finns en balans, för både kvinnor och män, när det gäller hur tid fördelas mellan sälj- och affärsutveckling respektive interna processer.
  5. Sätt rimliga debiteringskrav för både kvinnor och män, så att det går att kombinera kundåtaganden med tid för utveckling och internt utvecklingsarbete utan orimliga arbetstider.
  6. Inspireras och lär av andra företag inom branschen och i andra branscher. De goda exemplen finns. Låt dessa visa vägen.

 

Vi vet att det går och att de företag som vi verkar inom anstränger sig rejält. Men, det krävs mer för att öka takten. Vi tror på att de företag som är jämställda kommer att vara de som i framtiden är mest framgångsrika. Vi uppmanar därför våra kollegor och konkurrenter inom professional services att driva på förändringen ännu mer. På riktigt. #letschangethegame

 

WizWomen består av:

Susanne Tillqvist (grundare WizWomen, t.v. i bild), Lise Tormod (grundare WizWomen, t.h. i bild), Malin Nilsson, Christina Bergman, Elisabeth Eklund, Malin Knave, Sara Sparring, Helena Kaiser de Carolis, Elisabeth Vestin, Jenny Kaiser, Tone Myhre-Jensen, Monika Wannholm, Maria Arnoldsson, Emma Berglund Uväng, Maria Andersson, Linnéa Djursén, Charlotte Mattfolk, Christina Berggren, Sonja Rasin, Blanka Kruljac Rolén, Helena Norrman och Maria Gustavsson. www.wizwomen.se

 

Tidigare debatter i ämnet

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare