Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2023.12.22

”Branschen måste bli tydligare”

Vad tycker branschens toppchefer om karriärtrappan och delägarmodellen? Balans försöker reda ut vilka behov av förnyelse som VD:arna för branschens fyra största byråer ser. Anna Svanberg, VD på EY, vill att branschen ska bli tydligare om vilka möjligheter till utveckling som finns.

text:

Dan Håfström

Anna Svanberg, vilken är din ingång till diskussionen om karriärtrappan och strukturen kring delägande?

– Vi pratar hellre om karriärs- och kompetens­utveckling och för oss har denna utveckling betydelse på flera sätt. Delvis ur ett med­arbetarperspektiv, då våra medarbetare behöver ha möjlighet att utvecklas och känna att deras arbete är meningsfullt. Det är också viktigt ur ett arbetsgivarpers­pektiv – vi måste ständigt skapa möjligheter för personlig karriärs- och kompetensutveckling för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och kunna hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt.

Vilka behov av utveckling kring karriärtrappan och strukturen kring delägande ser du?

– Våra medarbetares utveckling samt välmående är alltid högt prioriterat hos oss oavsett struktur. Vi ger våra medarbetare möjlighet att styra karriären i den riktningen de önskar via bland annat våra många utbildningsmöjligheter och stöttning via vår mentorskapsstruktur.

Vilka risker ser du med att dagens modell förändras?

– Det beror på vilket sätt den ändras, men det är i dag en tydlig utvecklingsväg och en möjlighet för medarbetarna att tänka långsiktigt kring sin karriär.

Vilken betydelse har frågan för branschens ­attraktionskraft?

– Karriär- och kompetens­utveckling påverkar möjlig­heten att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Här kan vi som arbetsgivare och även branschen bli ännu tyd­ligare med möjligheterna för utveckling och ge personligt stöd för att varje individ kan nå sina karriärsmål. Det ­hänger samman med att den yngre generationen också lockas av att ha ett meningsfullt och roligt arbete samt en bra arbetskultur. Vi ser också att unga lockas av att det finns olika karriärmöjligheter, som att jobba med olika projekt och kunder inom alla ­branscher, både lokalt och globalt.

 

Läs också:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare