Detta är en annons från Wolters Kluwer
Post banner
Karriär

Branschen förändras – förändras du?

Dagens ekonomiska system bygger på en komplex struktur av regelverk och processer. Allt är i ständig förändring. Det ställer stora krav på nyckelpersoner – som du och dina kollegor – som får ekonomin att fungera varje dag.

Peter Alnor, director product management för Wolters Kluwer.

Dagens ekonomiska system bygger på en komplex struktur av regelverk och processer. Allt är i ständig förändring. Det ställer stora krav på nyckelpersoner – som du och dina kollegor – som får ekonomin att fungera varje dag.

Att branschen förändras innebär också att förväntningarna från dina kunder förändras. Tekniken möjliggör till exempel ett mer friktionsfritt och lättillgängligt samarbete mellan byrå och kund – med hjälp av digitala verktyg som klientportaler och digitala samarbetsplattformar. Inte bara för att dela dokument med varandra, utan också för att dela insikter, erfarenheter och annan värdefull kunskap.

–Våra undersökningar visar att klient- och uppgiftshantering anses vara de viktigaste lösningarna för din verksamhet. Det hjälper till att driva automatisering, effektiva kontroller och möjligheterna till digitalt samarbete med dina kunder,” säger Peter Alnor, director product management för Wolters Kluwer.

Automatisering av regelefterlevnad

För byråer innebär utvecklingen också en ökad nivå och börda av regelverk och efterlevnadsskyldigheter att ta hänsyn till.

–Detta är en utmaning som bara kommer att bli större, menar Peter Alnor.

Men trots det finns anledning att vara positiv och det finns många exempel på hur branschen anpassar sig snabbt. Till exempel hur avancerad teknik används i kombination med tillgång till ett ökande antal myndighetsdatakällor.

–Jag kan nämna klient- och uppgiftshanteringslösningar, integrerade e-signeringslösningar, KYC-lösningar och de digitala inlämnings- och förifyllningstjänsterna som bra exempel på automatisering som gör skillnad i din interna effektivitet, säger Peter Alnor. 

–Och förstås också en möjlighet att stödja digitalt samarbete med dina kunder.

Din kunskap blir alltmer värdefull

Det är lätt att fastna i att se glaset som halvtomt när en del av dina arbetsuppgifter automatiseras bort. Men faktum är att du kanske är viktigare än någonsin för dina kunder?

–Allt som kan automatiseras kommer att automatiseras. Det betyder att allt som inte kan automatiseras blir mer värdefullt – till exempel din kunskap, säger Peter Alnor.

En viktig del i branschens förändring är alltså se sig mer som en rådgivare än som en administratör, menar han.

–Rådgivning är en kunskapsintensiv tjänst som höjer ditt värde och gör dig ännu mer oumbärlig för din kund, säger Peter Alnor.

 

Om Wolters Kluwer

Wolters Kluwer är ett globalt mjukvaruföretag och en ledande leverantör av mjukvaruapplikationer i Skandinavien till skatt- och redovisningsbranschen. Traditionellt fokuserat på efterlevnad, bokslut, revision och skatt, men nu med en mycket bredare portfölj av applikationer som speglar branschens behov.

om hur Capegosviten från Wolters Kluwer kan hjälpa dig att ta ett helhetsgrepp på efterlevnad, effektivitet och samarbete.

utgiven av

Ansvarig utgivare