Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2024.05.07

Börja i det lilla är nyckeln för hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsarbete kan kännas stort och överväldigande, men att börja arbeta mot ett mindre mål ger ofta ringar på vattnet. Det säger Marie Eriksson, hållbarhetsstrateg och revisorskonsult på JDG Revision, som tidigare arbetat med hållbarhetsfrågor i transportbranschen.

text:

Kristina Israelsson

foto:

Hanna Sloberg

EU:s nya ­direktiv för hållbarhets­rapportering, CSRD kommer successivt att omfatta även mindre företag som enligt lag då blir tvungna att hållbarhetsrapportera. Redan i dagsläget påverkas många mindre företag inom exempelvis transport- och byggsektorn av det nya lagkravet eftersom de är underleverantörer till större företag.

Marie Eriksson träffar dagligen många mindre och medelstora företag inom olika branscher. Hon upplever att många av dem redan gör väldigt mycket kopplat till hållbarhet, men att de inte är lika duktiga på att kommunicera det.

 När jag är ute hos en kund brukar jag därför försöka avsätta en liten stund bara för att prata lite allmänt om företaget. Då kommer det ofta fram saker som de gjort som verkligen handlar om hållbarhet, men som de själva inte kopplat till det. Ofta brukar det bli lite av en aha-upplevelse som man kan spinna vidare på.

Hur långt har ni på JDG Revision kommit i ert interna hållbarhetsarbete?

 Sedan några år tillbaka har ett intensivt arbete pågått på JDG med att jämna ut arbetsbelastningen mellan säsong, framför allt att inte ha övertid utan mer normal flextid om någon vill jobba lite extra för att kunna vara ledig någon dag senare. Det har resulterat i gladare och mer hållbara medarbetare som inte heller belastar företaget med en hög övertidskostnad eller sjukskrivningar. Arbetet har skett genom att våra ägare och VD, Daniel Linsten och Anna Ingman tillsammans med ledningen gått igenom och satt upp realistiska mål, månatligen och kvartalsvis, inom alla våra tjänster. Målen följs upp dagligen för att få en jämnare arbetsbelastning och snabbt kunna fånga upp om någon medarbetare behöver ha avlastning. Vi kallar det för måltavlan och den finns på en tv-skärm i varje fikarum. Naturligtvis firas målen när vi lyckas uppnå dem och det brukar vi göra varje månad och kvartal.

Ett sätt att komma i gång med hållbarhetsarbetet som ofta nämns är att utgå från FN:s 17 globala mål. Hur gör man det i praktiken?

Att utgå från de är ett bra sätt att ringa in var man ska börja och fokusera på. Ett tips är att välja ut totalt tre mål, ett från varje delområde för att täcka in både den ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionen av hållbarhetsarbetet. På JDG började vi med den sociala delen eftersom hållbara medarbetare som trivs på jobbet ju faktiskt är en förutsättning för att lyckas med allt annat. Uppfyller man ett mål blir det också lättare att uppfylla andra mål eftersom alla delar hänger ihop. Man ser sina positiva effekter och kan bygga vidare på arbetet tillsammans med kunder och leverantörer och på så sätt komma framåt i hållbarhetsarbetet.

Utbildade sig till hållbarhetsstrateg

Maries intresse för hållbarhet väcktes när hon jobbade som controller på ett stort transportföretag. Hon ingick då i en hållbarhetsgrupp med representanter från hela Sverige som ansvarade för att bygga upp företagets kvalitetsledningssystem och hållbarhetsarbete. Intresset för hållbarhetsfrågor höll i sig och Marie ville lära sig mer om olika analysmetoder och hur man tar fram en dokumenterad hållbarhetsstrategi.  Så när hon återvände till revisions-och rådgivningsbranschen gick hon sig på eget initiativ en distansutbildning i strategisk hållbarhetsutveckling på kvällar och helger. I december 2023 blev hon färdig hållbarhetsstrateg.

Hur skulle du vilja kombinera din erfarenhet av hållbarhetsfrågor med revision i framtiden?

– JDG jobbar ju med hela kedjan från att hjälpa kunden med redovisning och lön till revision och rådgivning. Så jag hoppas att efterfrågan på hållbarhetstjänster kommer att öka alltmer så att vi får in fler hållbarhetsrapporter att granska och revidera och även vi även får arbeta mer med rådgivning inom hållbarhet. Personligen tycker jag det är viktigt att kunna styrka sitt hållbarhetsarbete genom mätning och uppföljning för att se sina förbättringar eller till och med försämringar löpande under året. Ibland måste man misslyckas för att ta nya tag, förbättras och komma vidare framåt.

3 tips för att komma i gång med hållbarhetsarbetet

  • Hämta inspiration från andra byråer, företag och kunder inom olika branscher som kommit en bit på väg. Var inte rädd för att fråga. De flesta blir bara glada över att få dela med sig av sina tips och erfarenheter.
  • Håll dig uppdaterad om vad som händer på området genom att lyssna på poddar och webbinarier i ämnet. Jag kan varmt rekommendera både FAR:s och Aspias webbinarier om hållbarhet.
  • Prata med kunderna och uppmuntra dem att berätta om sin verksamhet, annat än enbart siffrorna i årsredovisningen som revideras. Det är ett sätt att fånga upp om vi som revisorer och redovisningskonsulter kan bistå med rådgivningstjänster inom företagsstrategi och hållbarhet.

Läs också:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare