Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2022.08.30

Bolagsverket räknar med obligatorisk digital årsredovisning

Andelen digitalt inlämnade årsredovisningar ökar stadigt. Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket, välkomnar den utvecklingen. Hon säger också att det är en tidsfråga när digital årsredovisning blir obligatorisk.

text:

Björn Dickson

– Ja, vi tycker trenden är positiv och verkar hålla i sig. Vi önskar självklart att ökningen fortsätter och vi verkar för det.

Nina Brede berättar att också antalet digitalt inlämnade årsredovisningar med revisionsberättelse ökar. .

– Här hoppas vi att det under 2022 kommer upp i 10 procent av de digitalt inlämnade handlingarna, säger Nina Brede.

Vad är det framför allt som hindrar att fler årsredovisningar lämnas in digitalt?

Nina Brede. Foto: Anders Thorsell

– Det finns troligen flera orsaker. Om företag inte har en programvara som stödjer digital inlämning kan det vara ett hinder. Det är också många som vill göra på samma sätt som de alltid har gjort medan andra kanske inte är så intresserade av digitalisering.

Vad anser ni på Bolagsverket borde göras?

– Att vi tillsammans med intressenter och aktörer fortsätter informera om möjligheten att lämna in digitalt och uppmuntra till att prova på det.

I Danmark och Norge är det sedan flera år obligatoriskt att lämna in årsredovisning digitalt. Bolagsverket anser att det borde vara obligatoriskt i Sverige också. Vad sker på den fronten?

– Under 2016 och 2018 fick Bolagsverket regeringens uppdrag att ta fram förutsättningar för digital ingivning av årsredovisningar. Det långsiktiga målet för regeringsuppdragen var att det skulle bli obligatoriskt för företag att lämna in digital årsredovisning. I enlighet med regeringsuppdragen lämnade Bolagsverket in en hemställan om obligatorium.

I slutet av 2021 tillsatte regeringen utredningen ”Bolaget som brottsverktyg”. I utredningen sitter en expert från FAR.

Utredningen ska bland annat:

  • Ta ställning till hur en skyldighet att upprätta och ge in års- och koncernredovisningen i ett elektroniskt format bör utformas och vilka företag som bör omfattas.
  • Redovisa de för- och nackdelar som finns med nuvarande undantag från revisionsplikten för små aktiebolag respektive en återinförd revisionsplikt för sådana bolag samt föreslå de författningsändringar som skulle krävas vid ett eventuellt återinförande av revisionsplikt.
  • Föreslå de författningsändringar som behövs.

 

Nina Brede uppmanar företagen att vara beredda på att det blir obligatoriskt att lämna in årsredovisning digitalt.

– Det är högst sannolikt att det blir ett obligatorium, frågan är när. Det är därför viktigt att alla som har skyldighet att lämna in en årsredovisning förbereder sig på det och funderar på vad det innebär. Testa gärna redan under 2022 att lämna in digitalt.

– Det finns flera programvaruleverantörer att välja på och några har tre till fyra olika applikationer att välja på.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare