Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Åsa Lundgren, enhetschef på Bolagsverket
Foto: Anders Thorsell/Bolagsverket
Yrkesvardag

2021.09.29

Bolagsverket om kötider: ”Var ute i god tid”

De långa kötiderna på Bolagsverket skapar oro bland företagare och revisorer. Att vara ute i god tid och lämna kompletta uppgifter förebygger problem vid anmälan av revisor, menar Bolagsverket.

text:

Rakel Lennartsson

Bolagsverkets långa handläggningstider har varit något av en följetong. Över 90 000 årsredovisningar står på kö, framkom i en artikel i Dagens Industri härom dagen. Vissa registreringsärenden har månadslånga väntetider.

– Det sänkta kravet på aktiekapital i kombination med pandemins framfart har gjort att nyregistreringen av företag har ökat betänkligt och därmed ärendemängden till oss. Detta har påverkat våra kötider och det är vi naturligtvis inte nöjda med, säger Åsa Lundgren, enhetschef på Bolagsverket, till Balans.

Flera orsaker till lång väntetid

Anstormningen hos Bolagsverket beror enligt uppgift i DI:s artikel också på att allt fler företag har kalenderår som räkenskapsår. Samtidigt är kötiderna långa för olika registreringsärenden. Handläggningstiden för beslut om vinstutdelning är i skrivande stund 99 dagar, för ändring av aktiekapital är den 57 dagar.

Kötiderna kan ställa till problem för företag som ligger nära gränsvärdena för revisionsplikt. Vill man exempelvis avanmäla sin revisor för att man gått under gränsvärdena, gäller det att göra detta i god tid före räkenskapsårets utgång.

– Vi har arbetat ner mycket av kötiderna och vår förhoppning är att det inom kort inte ska vara längre kötider än 10–15 dagar på de flesta registreringsärenden. I dagsläget har vi 17 dagars handläggningstid för avanmälan eller ändring av revisor, säger Åsa Lundgren.

Vad händer om ett företag inte avanmäler sin revisor i tid?

– Om ett aktiebolag har en revisor registrerad vid räkenskapsårets sista dag föreligger krav på att lämna in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen. Vi informerar på vår webbplats när ett aktiebolag senast ska ha kommit in med en avanmälan av revisor. Samtidigt vill vi passa på att nämna att ett företag ska se till att vara ute i god tid och skicka in en komplett anmälan. Vi råder också alla att använda digitala lösningar.

Bolagsverket gör inga automatiska kontroller av om företag passerar gränsvärdena för revisionsplikt, utan det är företagets eget ansvar att kontrollera gränsvärdena.

”Handläggningen går snabbare via digitala flöden” – Åsa Lundgren, enhetschef på Bolagsverket

– Om ett företag överskrider gränsvärdena ska det skicka in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen, säger Åsa Lundgren.

Om årsredovisningen lämnas in digitalt kontrollerar Bolagsverket att det finns ett stämmoprotokoll som visar att företaget valt en revisor. Om ett ärende om anmälan av revisor inte är registrerat kontrollerar Bolagsverket även att revisorn i fråga är behörig.

Kan man förvänta sig att det digitala flödet skapar snabbare processer?

– Ja, oftast går handläggningen snabbare via digitala flöden och framför allt blir det mer rätt direkt då det ofta finns kontroller och regler för vad som ska lämnas in. Flera av våra digitala flöden är också nästan helt automatiserade, vilket innebär att ärendet registreras direkt eller inom ett par dagar.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare