Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2022.06.08

Bolagsverket lanserar funktionen checksummor

I juni lanserar Bolagsverket en ny funktion för att kunna presentera en kontrollsumma för årsredovisning och revisionsberättelse. De här stegen ska du ha koll på.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Den 16 juni 2022 driftsätter Bolagsverket en ny funktionalitet. Balans har från myndigheten för 2022.

Nu har turen kommit till checksummorna, meddelar Nina Brede, verksamhetsutvecklare på enheten för digital tjänsteutveckling på Bolagsverket, i ett mejl till FAR.

5 steg – så kommer checksummor att fungera:

1. I handlingen som lämnas in till Bolagsverket lägger programvaransom laddar upp filen till eget utrymme in en kontrollsumma. Kontrollsumman kan ses som en stämpel eller version på handlingen och kan användas av exempelvis en revisor för att veta vilken version av årsredovisningen som hen granskat.

2. Kontrollsumman skapas via ett API-anrop till Bolagsverket i anslutning till att handlingen laddas upp till eget utrymme. Lämpligtvis i samma sekvens, så att den handling som laddas upp alltid har en kontrollsumma som motsvarar filen.

3. När Bolagsverket tar emot handlingen kommer kontrollsumman för filen att skickas med i kvittensmejlet tillsammans med kvittensnumret.

4. Om en separat revisionsberättelse har lämnats in, innehåller kvittensmejlet även kontrollsumman för den. Revisorn kan sedan jämföra årsredovisningens kontrollsumma från kvittensmejlet med den som använts vid upprättandet av revisionsberättelsen för att se att de stämmer.

5. Revisorn kan även se att den revisionsberättelse som upprättats är den som har lämnats in.

 

Mer om digital inlämning:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare