Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2024.02.15

Blir e-faktura obligatoriskt i Sverige?

Obligatoriska e-fakturor skulle kunna bli ett vapen i kampen mot ekobrott. I februari 2023 skickade flera myndigheter en hemställan om obligatorisk e-fakturering till regeringen. Men något svar har ännu inte kommit.

text:

Björn Dickson

Digg var en av myndigheterna bakom hemställan. De övriga var Bolagsverket och Skatteverket. Nu hoppas Anderz Petersson på gensvar från regeringen före halvårsskiftet.

– Regeringen har haft fullt upp med EU-ordförandeskapet och dess efterarbete under 2023. Nu hoppas vi att de pågående förhandlingarna inom EU kring ändringar i momsdirektivet ger resultat under första halvåret 2024 och att vår hemställan kan aktualiseras i samband med det, säger Anderz Petersson.

Hög andel inom offentlig sektor

En e-faktura är skapad, överförd och mottagen i ett strukturerat elektroniskt format. Inom den offentliga sektorn i Sverige har vi en mycket hög andel användning av e-faktura som väl matchar våra nordiska grannar. Sedan 2019 är det ett lagkrav att skicka e-faktura till stat, kommun och region. Denna lag grundas på ett EU-direktiv som övriga medlemsstater också har genomfört, om än i olika omfattning.

Anderz Petersson, Digg. Foto: Anna Törngren

– Däremot har både Finland och Norge en mer etablerad e-fakturering bland företag, medan Danmark och Sverige har en annan situation med lägre e-fakturering bland företag, säger Anderz Petersson.

Danmark har å andra sidan infört ett lagkrav som innebär att bokföringssystemen ska anpassas till standardiserad e-fakturahantering. Det leder troligen ökad e-fakturaanvändning även bland företag.

Ger en effektivare fakturaprocess

– E-fakturor ger en effektivare fakturaprocess med ökad automatisering. Det sparar tid och ger minskad miljöpåverkan, säger Anderz Petersson.

Han säger att obligatorisk e-faktura mellan företag, B2B, och från det offentliga till företag, G2, skulle bidra till att harmonisera standarder och arbetssätt. Det skulle ge större möjligheter till interna och externa kontroller. De företag som är verksamma i andra länder, som har krav på e-faktura, skulle förhoppningsvis slippa en mängd olika lösningar, åtminstone inom EU–EES.

Vapen i kampen mot ekobrott

Obligatoriska e-fakturor skulle också fungera som ett vapen i kampen mot ekobrott. E-fakturor kan bidra till att hindra ekonomiska bedrägerier som bluffakturor. Det blir i viss mån möjligt att spåra avsändaren. E-fakturor ger kontroll på inkomna fakturor i god tid före förfallodatum och fakturorna finns i bokföringen, inte i ett postfack, i en e-postkorg eller på ett skrivbord.

– ViDA-förslaget ger också stora möjligheter till att hindra omfattande momsbedrägerier, till exempel momskaruseller. Förändringarna i ViDA-förslaget kan dessutom minska företagens rapporteringsbörda. I förlängningen ger det mer tid till verksamheten och den interna kontrollen, säger Anders Petersson.

Våra grannländer har regelverk på plats. Varför har vi inte infört obligatorisk e-faktura i Sverige?

– Jag kan inte svara på det. Men en omvärldsfaktor som har betydelse i Sverige är hur det slutliga förslaget om momsdirektivet landar, säger Anderz Petersson.

De ändringar i momsdirektivet som EU arbetar med är också kända som ViDA–VAT in the digital age.

Anderz Petersson varnar för att svenska företags konkurrenskraft kan påverkas om vi dröjer med att införa en lag om obligatorisk e-faktura.

– I alla samhällsförändringar behöver både företag och den offentliga förvaltningen få riktning, lagkrav och tidshorisont kommunicerade till sig, i god tid. En forcerad och illa kommunicerad förändringsprocess lär i vart fall inte stärka konkurrenskraften på kort sikt.

 

Fakta: Så stor är andelen e-fakturor

I dag är över 80 procent av alla fakturor som kommer in till stat, kommuner och regioner e-fakturor. Däremot är mindre än 30 procent av de utgående fakturorna från det offentliga till företag e-fakturor.

Närmare 60 procent av landets små och medelstora företag kan skicka e-faktura enligt Eurostat. En obligatorisk e-faktureringslösning i Sverige skulle kräva stöd och lösningar från myndigheter, it- och tjänsteleverantörer, bokföringsbyråer och redovisningskonsulter.

I Sverige gäller Peppol för den offentliga sektorn. Peppol är en global distributionslösning som förenklar överföringen av elektroniska dokument mellan affärspartner.

Källa: Digg

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare