Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Onboarding hos PwC för nära 500 nya kollegor. Under 2024 kommer Big 8 välkomna över 3 000 nya medarbetare.
Foto: PwC
Yrkesvardag

2024.02.19

Big 8 vill rekrytera 3 000

Under 2024 siktar Big 8-byråerna på att rekrytera över 3 000 personer. 60-70 procent väntas komma direkt från universitet eller högskola.

text:

Charlotta Marténg och Dan Håfström

Balans har varit i kontakt med de åtta största medlemsbyråerna inom FAR: Aspia, BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars och PwC för att höra hur rekryteringsläget ser ut under året som kommer. Sammanställningen visar att nära 3 000 personer förväntas anställas av branschens åtta största byråer under 2024. 

– Som bransch är vi mindre konjunkturkänsliga än många andra och det är fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster, vilket gör att rekryteringsläget enligt vår bedömning inte påverkas negativt – snarare tvärtom, säger Amanda Wijk, rekryterare på BDO. 

Amanda Wijk, BDO Foto: BDO

Hennes firma BDO räknar med att rekrytera 140 nya medarbetare, varav cirka 60 procent väntas komma direkt från högskola eller universitet. 

EY och PwC på samma nivå

EY och PwC räknar med att anställa 600-700 personer vardera. EY siktar på 650 nyanställda, varav 70 procent ska rekryteras direkt från högskolor och universitet. Bakom rekryteringarna ligger ett intensivt arbete med att uppvakta studenter. 

Anna Svanberg, EY Foto: EY

– Vi arbetar aktivt tillsammans med vårt Student Relations Team som har närvaro på alla de skolor som vi prioriterar och rekryterar från. Dessutom använder vi oss av sociala medier, Employer Branding-kampanjer och mässor för att fånga upp duktiga kandidater, säger Anna Svanberg, VD på EY i Sverige.

PwC räknar med 600 till 700 nyanställda och över hälften av dem väntas vara nyutexaminerade. Susanne Simkens, rekryteringschef på PwC, ser ett stort rekryteringsbehov framåt. 

– Vi behöver alltid se över vårt rekryteringsbehov i relation till omvärlden, men ser just nu inte ut att påverkas nämnvärt av konjunkturen, säger hon.

Fokus på hållbarhet, teknik och AI

KPMG räknar med att rekrytera cirka 600 personer. Kompetenser som är särskilt efterfrågade av både KPMG och övriga byråer under 2024 är revisorer och medarbetare med spetskunskaper inom hållbarhet, teknik och AI. 

– Vi rekryterar framför allt till våra tillväxt- och prioriterade fokusområden så som exempelvis hållbarhet och transformation, säger Jessica Collins, Head of People & Culture på KPMG.

Deloitte räknar med att rekrytera cirka 350 medarbetare under året, varav hela 80 procent kommer att vara nyexaminerade. 
Vi ser ett fortsatt stort intresse för en karriär på Deloitte. Särskilt bland studenter upplever vi att vi ses som en dynamisk och väletablerad arbetsgivare med goda karriärmöjligheter, även i tider där arbetsmarknaden i stor är mer osäker, säger Anna Pontén, Human Resources & Talent Partner på Deloitte. 

Slår rekord i antal ansökningar

Malin Rosenqvist Willner, Head of Employer Branding and Talent Acquisition på Aspia, menar att Aspias arbetsgivarvarumärke blivit starkare och mer attraktivt hos de unga talangerna.

Malin Rosenqvist Willner, Head of Employer Branding and Talent Acquisition på Aspia.

– Vi slår nya rekord i antalet ansökningar för varje tillfälle som vi rekryterar nyexaminerade konsulter. Många lockas nog av att Aspia är ett tryggt och stabilt bolag som är på en fortsatt tillväxtresa, jämfört med en del andra bolag som just nu får kämpa lite i motvind, säger Malin Rosenqvist Willner. 

Ljusare rekryteringsläge

Karin Alexandersson, Chief People & Culture Officer på Grant Thornton, berättar att företaget har ett extra stort behov att rekrytera inom revision. 

Karin Alexandersson, Grant Thornton Foto: Grant Thornton

– Vi upplever att rekryteringsläget är något ljusare och vi har attraherat betydligt fler talanger under det senaste året, säger hon.

Mazars kommer att rekrytera ett 50-tal nya medarbetare under 2024. 

– Vi fortsätter att växa inom samtliga affärsområden men ser ett särskilt behov inom områden som ESG, säger Jenny Alstierna, HR-chef på Mazars.

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare