Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.12.21

BFN:s vägledning Bokföring anpassas till digital verklighet

En förändring av Bokföringsnämndens normgivning pågår just nu - samtidigt som revideringen av bokföringslagen. ”Det är ett bra tillfälle att se över innehållet i vår vägledning”, säger BFN-chefen Stefan Pärlhem.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

För närvarande pågår en lagöversyn av bokföringslagen, något Balans i flera texter. Under sensommaren tilldelade dessutom Bokföringsnämnden (BFN) ett konsultuppdrag till KPMG som innebär att byrån ska detaljgranska myndighetens vägledning om bokföring.

Överlämning av KPMG:s rapport till Bokföringsnämnden sker vid årsskiftet, meddelar nu BFN-chefen Stefan Pärlhem.

– Vår normgivning har funnits i några år. Det finns ett behov att både anpassa lagen och vår vägledning till den digitala verkligheten, och det gäller i första hand arkivering och löpande bokföring, säger han.

Stefan Pärlhem. Foto: Saern Norén.

FAR, Svenskt Näringsliv och flera aktörer har länge drivit frågan om en modernare bokföringslag. Förslagen berör arkiveringsreglerna, gemensamma verifikationsserier, samt årsbokslut och förenklade årsbokslut.

3,9 miljarder i administration

Tidigare i år presenterades en konsekvensanalys av möjliga besparingar kopplat till utredningens uppdrag på bokföringsområdet, där det konstaterades att kravet på arkivering av pappersmaterial årligen kostar cirka 3,9 miljarder kronor i strulig administrativ hantering.

Ett viktigt uppdrag för utredningen har bland annat varit att förenkla möjligheten för företag att använda molntjänster för bokföringen och att digitalisera hanteringen av kvitton och fakturor.

Reglerna kring just kvittohanteringen och att ersätta pappersoriginal med en digital kopia har stötts och blötts i flera års tid.

– Som lagstiftningen är utformad i dag säger den att om du har ett digitalt kvitto från början så finns ingen anledning att fotografera ett papperskvitto, påminner Stefan Pärlhem, och fortsätter:

– Det är bra att ändringarna i lagen kommer på plats, som exempelvis tillåter fotografering av papperskvitton, men det är sannolikt att de nya reglerna med tiden får begränsad betydelse. Ska man lyfta blicken kan man fråga sig: Är det inte så att alla kvitton kommer att vara digitala framöver? Och då faller ju behovet av att ersätta papper med en digital kopia.

Utredningen om bokföringslagen lämnades in till regeringen sommaren 2021. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

Flera områden förnyas

Stefan Pärlhem nämner nu flera områden i Bokföringsnämndens vägledning som kan behöva förnyas, som att anpassa skrivningar till teknikutvecklingen exempelvis. Men det kan även finnas behov av omarbetningar inom andra områden än de som har tagits upp av utredningen.

– Vi arbetar parallellt med lagstiftningsprocessen. Vi vill naturligtvis få in ändringar av vår vägledning i samma veva som moderniseringen av bokföringslagen. Här finns stor potential till förbättringar för företagen, säger Stefan Pärlhem.

Efter att konsulternas rapport har lämnats in till Bokföringsnämnden ska den utvärderas. Sedan tar BFN fram ett förslag som skickas ut på remiss.

 

Läs mer om ämnet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare