Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Stefan Pärlhem. Foto: Saerun Norén
Karriär

2021.10.06

BFN:s kanslichef ny expert i utredning om offentlig land-för-land-rapportering

Stefan Pärlhem, kanslichef på Bokföringsnämnden (BFN), tar plats i regeringens utredning om ökad transparens kring multinationella företags betalning av skatt. Även frågor som rör års- och koncernredovisning kommer att behandlas.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

foto:

Saerun Norén

De senaste sex åren har Stefan Pärlhem kunnat titulera sig kanslichef på Bokföringsnämnden, och därmed haft utvecklingen av framtidens normgivning på sitt bord.

Under årens lopp har han även skrivit ett par propositioner om miljöredovisning samt representerat Sverige i förhandlingar om direktiv på området hållbarhetsrapportering och land-för-land-rapportering för utvinningsindustrin.

Nu kan han addera ytterligare ett uppdrag till listan: som en av experterna till utredningen om offentlig land-för-land-rapportering inom EU. Utredningen ska också bedöma tre frågor som rör års- och koncernredovisning. Uppdraget redovisas senast 1 juni 2022.

Du kommer att delta i regeringens utredningsarbete om ökad transparens kring multinationella företags betalning av skatt. Hur involverad kommer du att vara i just den delen?

– Jag är en av sju externa experter som knutits till utredningen. Uppdraget blir att se till att EU-direktivet genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet från lagstiftningsarbete, hållbarhetsrapportering och EU-förhandlingar.

Utredaren har även fått i uppdrag att bedöma tre frågor som rör års- och koncernredovisning. Vad är det för frågor?

– En av frågorna gäller hur man definierar vad som är en koncern i bland annat aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Koncernbegreppet har betydelse på flera sätt. Vilka företag ska ingå i en koncernredovisning? Vilka transaktioner är koncernexterna – och kan därmed vinst avräknas? Hur mycket vinst kan delas ut från ett bolag som är moderbolag?

– Den andra frågan handlar om att anpassa ÅRL så att man kan redovisa finansiella instrument enligt internationella redovisningsprinciper. Och slutligen ska vi bedöma om exempelvis stiftelser och ideella föreningar ska kunna redovisa eget kapital på annat sätt än i dag.

Vad mer hoppas du kunna bidra med som expert?

– Just frågorna som rör års- och koncernredovisning är särskilt associerade till BFN:s arbete, och därför kan jag ha synpunkter och expertkunskap kring det. Det ska bli intressant! Frågor kopplade till hållbarhet i allmänhet, såsom vilka skatter multinationella företagen betalar och var de betalas, är viktiga. Jag hoppas kunna bidra på ett bra sätt till arbetet.

 

Läs även Balans intervju med Stefan Pärlhem

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare