Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2022.02.16

BFN ett steg närmare kompletterande normgivning

Bokföringsnämnden (BFN) direktupphandlar en konsulttjänst, där uppdraget blir att ta fram en rapport med förslag som leder till förbättrat och tydligare informationsinnehåll i bostadsrättsföreningars årsredovisningar – och då utifrån de utökade kraven som följer av lagrådsremissen Tryggare bostadsrätt. Det skriver BFN på webben.

BFN kommer att använda rapporten i sitt fortsatta arbete med att ta fram kompletterande normgivning i form av allmänna råd eller andra vägledande uttalanden som rör bostadsrättsföreningars årsredovisning.

Bakgrunden är att bostadsrättsmarknadens bristande konsumentskydd länge har varit en omdiskuterad fråga. Något som ledde till att en utredning tillsattes för att se över konsumentskyddet. I april 2017 lämnade utredningen betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. Inom Justitiedepartementet upprättades i oktober 2021 kompletterande förslag till betänkandet i promemorian Tryggare bostadsrätt.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare