Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2021.11.02

BFN ändrar i K3 Årsredovisning och koncernredovisning

Ändringar i allmänna rådet (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning och tillhörande vägledning, K3c, beslutades av Bokföringsnämnden (BFN) 19 oktober. Förändringarna innebär bland annat upphävandet av punkten 9.3, som anger att ett SPE ska konsolideras i koncernredovisningen, skriver myndigheten på webben. Ändringarna gäller från 19 oktober 2021 och ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas 31 december 2021 eller senare.

utgiven av

Ansvarig utgivare