Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2021.11.02

BFN ändrar i K3 Årsredovisning och koncernredovisning

Ändringar i allmänna rådet (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning och tillhörande vägledning, K3c, beslutades av Bokföringsnämnden (BFN) 19 oktober. Förändringarna innebär bland annat upphävandet av punkten 9.3, som anger att ett SPE ska konsolideras i koncernredovisningen, skriver myndigheten på webben. Ändringarna gäller från 19 oktober 2021 och ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas 31 december 2021 eller senare.

utgiven av

Ansvarig utgivare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.