Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.01.20

Betalningstider för företag kortas

Allt längre betalningstider i näringslivet är snart ett minne blott. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en ny lag som leder till kortare betalningstider för företag.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Det nya lagförslaget har kommit till för att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider i näringslivet, och med syftet att skapa bättre förutsättningar för mindre svenska företag att expandera och utvecklas.

Enligt lagen ska företag med fler än 250 anställda årligen rapportera uppgifter till Bolagsverket om betalningstider vid köp av varor och tjänster från företag som är verksamma i Sverige och som har färre än 250 anställda. Uppgifterna ska redovisas separat för företag med 0–9 anställda, 10–49 anställda och 50–249 anställda.

Uppgifter sökbara i register

Det som ska redogöras för i Bolagsverkets nya digitala tjänst är den genomsnittliga avtalade betalningstiden, den genomsnittliga faktiska betalningstiden och den andel fakturor som har betalats efter utgången av avtalad betalningstid. De rapporterade uppgifterna ska dessutom publiceras och vara sökbara i ett register.

Ett rapporteringsskyldigt företag som inte kommer in med uppgifterna kan bli tvunget att betala vite.

Den nya lagen träder i kraft 1 mars 2022.

För att företagen ska få tid att anpassa sina redovisningssystem – och för att Bolagsverket ska hinna bygga den nya digitala tjänsten dit rapporteringen ska ske – kommer de nya bestämmelserna inte börja gälla förrän redovisningsperioden 1 juli 2022 till 30 juni 2023. Rapportering ska ske första gången senast 30 september 2023.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare