Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.08.25

Besked från HFD: Inget momsavdrag för möbelköp

En arbetsgivare kan inte köpa utrustning till medarbetare som jobbar hemifrån och sedan göra avdrag för moms. Detta eftersom den anställde kan använda sakerna på sin fritid. Det är innebörden i en färsk dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

text:

Björn Dickson

– Se över era kunders hantering av den här typen av inköp. Det rådet ger Lars Davérus, skatterådgivare och momsspecialist på Grant Thornton, till revisorer och rådgivare.

Hos ett stort börsnoterat företag började många anställda arbeta hemifrån under coronapandemin. Företaget tog därför fram ett erbjudande till de anställda som arbetade hemifrån. Erbjudandet gick ut på att medarbetaren fick köpa ett skrivbord och en skrivbordslampa och att arbetsgivaren ersatte medarbetaren för utgiften.

Bra ergonomi

Skrivborden och lamporna fick köpas ur ett sortiment som företaget hade valt. Urvalet gjordes med tanke på att produkterna skulle vara bra med tanke på ergonomi.

Företaget ansökte om förhandsbesked för att få veta om det kunde dra av kostnaden för inköpen. Skatterättsnämnden sa nej. Skatterättsnämnden kom fram till att den ingående skatten kunde kopplas till den anställdes stadigvarande bostad och att den därför träffas av avdragsförbudet.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, kommit med ett slutligt avgörande i mål nr 605-23. HFD håller med Skatterättsnämnden. I sin dom skriver HFD att ”Det kan vidare konstateras att skrivbord och skrivbordslampor är vanligt förekommande i bostäder och kan användas även för privat bruk.”

Balans kontaktade Lars Davérus, momsspecialist på Grant Thornton för att ta reda på vad som gäller. (artikeln fortsätter längre ner)

Annons

Vilket råd ger du till revisorer och/eller rådgivare med anledning av domen?

– Se över era kunders hantering av den här typen av inköp. Av erfarenhet vet vi att många arbetsgivare fortsatt erbjuder sina anställda att köpa in utrustning till sina hemmakontor. Det finns inga hinder för arbetsgivare att fortsätta med dessa inköp. Men den ingående momsen på dessa inköp är alltså inte avdragsgill. Kostnaden för dessa inköp blir alltså högre.

Lars Davérus, Grant Thornton Foto: Grant Thornton.

Ser du någon speciell fallgrop som man bör peka på efter domen?

– Det förekommer att arbetsgivaren tar ut en ersättning av den anställde för nyttjandet av arbetsgivarens utrustning. Även om man som arbetsgivare tar betalt av de anställda för nyttjandet av arbetsgivarens utrustning och följaktligen redovisar utgående moms, har man ingen avdragsrätt för ingående moms. Det avviker från det som ses som normalt momsmässigt. Här är det naturligt att tänka att man får göra avdrag för momsen på inköpet av utrustningen eftersom man debiterar moms på användningen av utrustningen. Men så är det alltså inte, som en följd av den aktuella domen.

– I sådana situationer, när man som arbetsgivare tar betalt av de anställda, slår domen alltså extra hårt. Dels ska arbetsgivaren då redovisa utgående moms på ett underlag motsvarande marknadsvärdet för utrustningen, dels får arbetsgivaren inget avdrag för ingående moms på inköpet av utrustningen.

Något annat som är viktigt att peka på?

– En obesvarad fråga är vilken typ av utrustning som placerats i hemmet och som kan omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Omfattas också sådant som datorskärmar, tangentbord, skrivare och så vidare?

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare