Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
I dag upplever jag inte att vi gör någon skillnad mellan kvinnor och män, säger Maria Jonasson, regionchef väst, BDO.
Karriär

2024.03.08

BDO: ”Jämställdhet bidrar till vårt bästa resultat”

BDO står för årets uppryckning i Balans jämställdhetsundersökning. Med en ökning på 6 procentenheter av andelen kvinnliga partners når byrån för första gången över genomsnittet. Regionchef Maria Jonasson är en del av förändringen.

text:

Rakel Lennartsson

Under det senaste året har BDO ackumulerat framgångarna: byrån har Sveriges nöjdaste kunder av alla företag i alla branscher och har gjort ett nytt rekordresultat, samtidigt som andelen kvinnliga partners klättrat en bra bit över delmålet om 30 procent.

– Vi har en jättehög representation av kvinnor på de affärsmässigt och operativt tyngsta rollerna, säger Maria Jonasson, regionchef på BDO väst.

Hon har varit i branschen sedan 1995 och på BDO sedan 1998 och beskriver förändringen som skett de senaste 20 åren som astronomisk. 

– När jag började i yrket var min upplevelse att förväntningarna var olika på kvinnor och män, en man förväntades vilja gå hela vägen till delägarskap, men den förväntan ställdes inte på en kvinna. Det var heller inte min plan, men jag fastnade för omväxlingen i yrket och fick tidigt olika interna roller.

Maria Jonasson blev delägare efter 10 år och har upplevt hur det är att vara i minoritet eller till och med ensam kvinna. Nu är en tredjedel av BDO:s partners kvinnor och i ledningsgruppen är kvinnorna i överväldigande majoritet.

– I dag upplever jag inte att vi gör någon skillnad mellan kvinnor och män, utan alla har samma förutsättningar.

BDO har gjort en stor förändring på kort tid, vad har hänt?

– Jag tror att det är en förändring över tid och en föryngring som nu slår igenom. Det är delvis en generationsfråga, men det är också en effekt av att jämställdhet prioriterats som en affärskritisk fråga för att bygga den bästa företagskulturen och inte förlora värdefull kompetens.

Att företaget har värderat de operativa rollerna tror hon också har haft betydelse. De tar tid från kunduppdragen, men innebär å andra sidan ett viktigt bidrag till byråns affärsmässiga utveckling. Nyligen sprängde BDO i Sverige miljardvallen.

– Vi har gjort vårt bästa resultat någonsin, trots – eller tack vare – att vi är många kvinnor i ledningsgruppen, säger Maria Jonasson med glimten i ögat.

Hon är övertygad om att det aktiva jämställdhetsarbetet har varit en bidragande faktor.

– Vi såg hur mycket tappet av kompetenta kvinnor kostade oss. Personalomsättningen har minskat rejält de senaste åren, både bland kvinnor och män, vilket bidragit till det bättre resultatet, säger Maria Jonasson.

Läs också:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare