Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Ann-Sofie Forsmark

2024.03.27

Bättre prestation när vi jobbar mindre

Att göra karriär och prestera på topp som konsult har historiskt kopplats till att jobba hårt och mycket. Men tiderna förändras, både vad gäller medarbetares förväntningar och kunskap om vad som skapar förutsättningar för goda prestationer över tid. Tänk om nyckeln till framgång som konsult, ligger i att jobba färre timmar och utveckla sin förmåga att släppa jobbet.

Work life balance är ett begrepp som myntades redan på 1970-talet. Det är sprunget ur insikter, från bland annat forskning, om vikten av att tid och energi balanseras mellan arbete och fritid för att människor ska må bra. Den stigande ohälsan kopplat till hög och ohälsosam arbetsbelastning har också ökat fokuset på work life balance på våra arbetsplatser. Men det är inte alla branscher där detta fokus är etablerat vare sig strukturellt eller kulturellt. Det paradigm som präglat konsultbranschen under många år har snarare handlat om det som brukar kallas för hustle culture, som handlar om att både drivas av och vara beredd på att jobba hårt under långa dagar och även under helger. Nyrekryterade konsulter vet att de behöver klara av några ”hundår” om man vill visa framfötterna och avancera och har på många håll fått både implicit och explicit belöning när de visar att de lägger mycket tid på jobbet. Trots att området work life balance letat sig in har många upplevt en kultur där det tittas snett och slängs dräpande kommentarer om man till exempel vill gå hem i enlighet med den arbetstid man faktiskt har på sitt anställningsbevis. Den oskrivna normen är att jobba på, trots att många arbetsplatser sen länge marknadsför sig med att erbjuda work life balance.

Men att stänga gapet mellan vad som sägs och görs blir allt viktigare. Utöver ökad stressrelaterad ohälsa syns i återkommande undersökningar att de yngre generationer som äntrar arbetsmarknaden har en högre förväntan på och värdering av att kunna uppleva work life balance. Därtill finns forskning som allt tydligare pekar på vad som faktiskt krävs för att göra ett riktigt bra jobb för sina kunder, där visar sig långa och hårda dagar faktiskt motverka det målet. Det finns alltså ett ökande såväl affärsmässigt som humant behov av work life balance hos en modern konsultorganisation. Jag vill lyfta tre viktiga argument för att genuint skapa förutsättningar för balans mellan arbete och fritid:

Bättre prestation när vi jobbar mindre

Våra viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifter, i en tid då digitalisering och AI kan sköta allt fler av våra framför allt administrativa och repetitiva uppgifter, kräver mycket av våra hjärnor. Så pass mycket att vi inte klarar av att utföra dem på ett effektivt sätt många timmar i sträck. Det visar sig att vi faktiskt är mest produktiva när vi jobbar med hög känsla av meningsfullhet och fokus runt sex timmar per dag, uppdelat runt flera hjärnstärkande pauser. Och visst är det effekt vi vill skapa, inte spendera ineffektiv tid?

Bibehållet engagemang och högre välbefinnande när vi släpper jobbet

Studier på det som kallas för psykologisk frånkoppling, att vi släpper jobbet helt både fysiskt och mentalt, visar på högre välbefinnande och hälsa. Det kanske inte är så förvånande. Men det intressanta är att frånkoppling från jobbet visar sig vara bra även för vårt så hett eftertraktade engagemang för jobbet. Vi har så att säga lättare att koppla på jobbet och göra det bra, när vi regelbundet koppar bort det.

Lev i linje med dina värderingar

Få människor inser på dödsbädden att de borde jobbat mer. I en studie på människor i livets slutskede var ”jag önskar att jag inte jobbat så mycket” nummer två av topp fem saker människor ångrat. Det känns viktigt att nyansera detta med att ett gott arbete, ett meningsfullt sammanhang, spelar en viktig och därmed hälsofrämjande roll i livet. Men att bli helt uppslukad av sitt arbete gör att det tränger undan det som också är viktigt och meningsfullt för oss. Det som vi kanske inte ens hinner känna efter hur viktigt det är. Med work life balance får jobbet spela en viktig och meningsfull roll men dela pallplats med annat värdefullt utanför jobbet. Det blir tydligt hur vi faktiskt både kan prestera och uppnå framgång samtidigt som vi har utrymme för en värdefull fritid.

Vad gäller vikten av work life balance har vi alltså forskningen i ryggen, ett modernt arbetsliv som kräver det, och våra värderingar stadigt under fötterna.

Vad behöver du lägga till eller ta bort för att få till din unika balans mellan ditt livs viktiga delar?

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare