Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Therese Andersson, affärsområdeschef för Medlem på FAR, tycker att Bankföreningens förslag är ”glädjande”.
Yrkesvardag

2024.02.13

Bankföreningen vill ha obligatorisk auktorisation

Svenska Bankföreningen föreslår obligatorisk auktorisering för redovisningskonsulter. Det framgår av en hemställan till regeringen. Syftet är att stärka redovisningens kvalitet och motverka brott.

text:

Eric Widegren

Bankföreningen vill att regeringen reglerar redovisningskonsulternas verksamhet. Syftet är att stärka kvalitet, tillförlitlighet och status inom redovisning. Enligt Bankföreningen är redovisningskonsulten ofta den utomstående person som har störst vetskap om vad som sker i företaget och vilka personer som ligger bakom den ekonomiska brottsligheten.

Möjliggörare för brott 

Erik Wendeby, Senior Legal Counsel på Svenska Bankföreningen, menar att det är viktigt att komma åt möjliggörarna för att kunna motverka att företag används för brott. 

– En viss andel av redovisningskonsulterna, men naturligtvis långt ifrån alla, utgör viktiga möjliggörare genom att utföra redovisningstjänster åt kriminella nätverk och andra ekobrottslingar. Det kan ha många olika orsaker. Till exempel kan det bero på okunskap hos den enskilde konsulten eller en beroendeställning i förhållande till de kriminella nätverken. 

Bankföreningens åtgärder syftar till att stärka redovisningskonsultens status och förutsättningar att kunna upptäcka och ta avstånd från brott. Det handlar inte om att peka ut en hel bransch som problematisk. Bankföreningen vill att okunniga och oseriösa redovisningskonsulter tvingas bort från yrket, till förmån för seriösa och kunniga konsulter.   

– Banker och andra delar av näringslivet har mycket att vinna på en tillförlitligare och mer kvalitativ redovisning. Även samhället har ett starkt intresse av en korrekt redovisning så att skattemedel inte hamnar hos kriminella, säger Erik Wendeby.   

Obligatorisk auktorisation för redovisningskonsulter

Bankföreningen anser att företag som tar extern hjälp med redovisningen ska vara tvungna att anlita en auktoriserad redovisningskonsult. Åtgärden syftar till att skapa kvalitet och etik inom redovisning samt goda förutsättningar för en effektiv bekämpning av ekonomisk brottslighet.    

– Vi tror att en auktorisation kan skapa en varaktigt förbättrad enhetlighet, förutsägbarhet och kvalitet inom hela redovisningsområdet. Redovisningskonsulten kan hänvisa till en enligt lag formaliserad kravbild och en plikt att iaktta god yrkessed. Det ger bättre möjligheter att ta aktivt avstånd från möjliggörande av brott, säger Erik Wendeby.        

FAR har lagt fram liknande förslag 

Therese Andersson, affärsområdeschef för Medlem på FAR, tror också att krav på kvalificerad hjälp vid upprättande av bokslut och årsredovisning skulle öka kvaliteten på redovisningen och minska risken för ekonomisk brottslighet. Ett förslag som FAR har fört fram till utredningen . 

– Det är glädjande att Svenska Bankföreningen ser värdet av att ha en auktoriserad redovisningskonsult som en naturlig part för att säkerställa en tillförlitlig redovisning från företagen.

Bankföreningen föreslår även att redovisningskonsult ska bli en skyddad titel. FAR tror att en reglering skulle göra det enklare för marknaden att förstå vad man köper och vilka förväntningar som kan ställas på tjänsten. 

Vad är FAR:s övergripande syn på Bankföreningens förslag? 

– Hela samhället behöver sluta upp bakom den utveckling som vi ser och revisions- och rådgivningsbranschen behöver fundera på hur vi kan bidra i kampen mot ekonomisk brottslighet. Men det är viktigt att de förslag som lyfts fram arbetas igenom ordentligt för att säkerställa att de når önskad effekt, säger Therese Andersson.  

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare