Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.03.26

Bankerna skaffar ny infrastruktur – så påverkas rådgivare

En helt ny betalningsinfrastruktur som ersätter Bankgirot är på väg att ta form. Rådgivare kan hjälpa företagen att dra nytta av nya möjligheter.

text:

Rakel Lennartsson

Bank- och postgironummer är viktiga identiteter för många organisationer och företag. Dessa kommer att finnas kvar. Men den bakomliggande tekniken för girobetalningar håller på att ersättas av en ny infrastruktur som lever upp till dagens krav.

– Det handlar dels om nya lagkrav, dels om den tekniska utvecklingen, säger Lars-Åke Edenfeldt, Business Change Manager på Svenska transformationsprogrammet.

Han liknar det vid ett rälsbyte. Precis som för tågtrafiken, där det finns det en rälsstandard men ett flertal olika tågoperatörer, har bankerna byggt upp en gemensam infrastruktur för betalningar.

Projektet drivs av de svenska bankerna och bankföreningen genom det så kallade transformationsprogrammet. Dessutom ingår det i ett större nordiskt samarbete.

Lars-Åke Edenfeldt. Foto: Håkan Flank

– Det nordiska clearinghuset heter P27 vilket syftar på 27 miljoner invånare i Norden, som får nytta av den nya infrastrukturen, säger Lars-Åke Edenfeldt.

Den nya infrastrukturen kommer att tas i bruk stegvis. Våren 2022 lanseras den för kontoöverföringar, vilket berör lönekonsulter. Under hösten samma år går turen till så kallade aliasbetalningar (bank- eller plusgiro). Sist på tåget blir autogiro.

– För alla som hanterar löner kommer en konkret skillnad att bli möjligheten att koppla mer text till betalningen. I dag ryms 12 tecken, i framtiden kommer det att rymmas tio gånger så mycket text, säger Lars-Åke Edenfeldt.

Nytt för lönekonsulter

Lönekonsulter kommer även att behöva lära sig att märka upp löner och liknande betalningar för att utbetalningarna fortsatt ska ske i enlighet med regeln om att alla löner ska gå ut samtidigt en minut efter midnatt.

Många företag skickar filer där alla löner eller betalningar ligger. För dessa blir en konkret förändring att de måste byta filformat. Detta görs i samarbete med banken och kan behöva förberedas. Här har företagens rådgivare i form av revisor eller redovisningskonsult en nyckelroll.

– Primärt gäller det att företagens rådgivare ställer frågan företaget känner till förändringen och har haft en dialog med banken.

I ett nästa skede kan rådgivaren hjälpa företaget att dra nytta av möjligheterna med den nya tekniken.

– Det nya formatet innebär även möjligheter för företag att förenkla och automatisera sin hantering, så detta är ett bra tillfälle att se över sin struktur för betalningar, säger Lars-Åke Edenfeldt.

Anpassningar för programvaruleverantörer

För så kallade servicebyråer eller programvaruleverantörer blir en viktig förändring att de inte längre kommer att kunna skicka betalfiler direkt till bankgirot utan måste gå via de olika bankerna. Banker kommer erbjuda olika lösningar och för programvaruleverantörer innebär det flera olika anpassningar.

Detta kan ses som en försämring jämfört med dagens one stop-shop. Men Lars-Åke Edenfeldt menar att det handlar om att anpassa systemet till de krav som finns på bankerna.

– I dagens system får de veta en betalning på 87 000 kronor kommit in, men de får inte veta om det var 87 000 enkronor som betalats in separat eller en stor inbetalning à 87 000 kronor, och det lever helt enkelt inte upp till lagens krav.

På sikt kommer den nya infrastrukturen även innebära att betalningar till ett bankgiro kan göras i realtid. Det ligger fortfarande några år bort men kommer att vara en av de större förändringarna när Bankgirot ersätts av en ny betalningsinfrastruktur.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare