Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Karriär

2023.03.08

Balans jämställdhets­undersökning 2023: Storbyråerna spränger (äntligen) 30-vallen

Balans jämställdhetsundersökning 2023 visar att storbyråernas utveckling spretar. Men i genomsnitt går det, sakta men säkert, åt rätt håll. För första gången är andelen kvinnliga delägare över 30 procent.

text:

Dan Håfström

För fjortonde året gör Balans sin jämställdhetsundersökning bland FAR:s åtta största medlemsbyråer. I dag på den internationella kvinnodagen släpper vi siffrorna för den kategorin som många anser vara den tyngsta: andelen kvinnor som är delägare, eller partners. För första gången är andelen kvinnliga delägare över 30 procent. I genomsnitt förbättrade sig de åtta storbyråerna med 1,5 procentenheter mot föregående år och har nu i genomsnitt nära 31 procent kvinnor som delägare.

Ola Gunnarsson.

Längst fram går Aspia som med sina 43 procent kvinnliga delägare är den största orsaken till att storbyråernas genomsnitt nu är över 30 procent. Ola Gunnarsson, CEO på Aspia, är nöjd över att företaget höjt andelen kvinnliga partners med åtta procentenheter jämfört med föregående år.

– Det är roligt att se att vårt arbete för ett mer jämställt Aspia har givit resultat och att siffrorna går åt rätt håll. Vi väljer in delägare enligt en process som är lika för alla oavsett kön och vår höga andel kvinnliga chefer och directors, den grupp som delägarrekrytering sker från, är en garant för att delägarskapet snart kommer att vara jämställt, säger Ola Gunnarsson, CEO på Aspia.

Anna Johnson. Foto: Grant Thornton

Innan Aspia gjorde entré på scenen var Grant Thornton bäst i klassen i många av undersökningens kategorier. I dag håller Grant Thornton positionen som god tvåa vad gäller andel kvinnliga delägare med 37 procent.

– Hos oss har fokus legat just på delägarkretsen, för det är där vi som bransch legat efter. Vi har dubblerat andelen kvinnor på tio år och närmar oss en jämställd delägarkrets, det är vi stolta över, säger Anna Johnson, VD på Grant Thornton.

Mathias Arvidsson. Foto: Emma Grann

Andra byråer har minskat sin andel kvinnliga delägare jämfört med föregående år. KPMG:s nya VD Mathias Arvidsson är missbelåten över att byrån backar från 28 till 25 procent.*

– Vi är inte nöjda. Som vår data visar så är andelen kvinnliga representanter inte alls på de nivåer vi vill se och tror att vi behöver för att vara ett företag i framkant. Vi ska accelerera vårt arbete för att säkerställa en mer jämställd och balanserad nivå av män och kvinnor, säger Mathias Arvidsson.

Johan Eriksson.

PwC ligger kvar på 28 procent. Kommunikationschef Johan Eriksson uttrycker ett behov av ännu hårdare jobb för att öka andelen kvinnliga delägare.

– Vi är fortfarande inte där vi vill vara och är medvetna om att tempot måste ökas. Vi arbetar aktivt med att stärka det inkluderande ledarskapet och att analysera i vilket skede verksamheten tappar kvinnor och vad det beror på, säger Johan Eriksson.

Malin Nilsson. Foto: BDO

Mer tillfreds är Malin Nilsson, VD på BDO, även om inte heller hennes byrå når över 30 procent. BDO höjer sig dock hela fem procentenheter, från 23 till 28 procent kvinnliga delägare.

– För några år sedan låg vi dåligt till vad gäller jämställdheten i partnergruppen, då satte vi målet att nå 30 procent inom tre år. I dag har vi 28 procent, så vi har en liten bit kvar, men jag är nöjd över att det strukturerade arbete vi gjort har lett fram till tydliga resultat, säger Malin Nilsson.

Anna Pontén. Foto: Anna Ledin Wirén

Deloitte ligger still jämfört med föregående år med 32 procent kvinnliga delägare. Anna Pontén, partner Human Resources and Talent på Deloitte, menar att jämställdhet är ett långsiktigt arbete och stressar inte upp sig över uteblivna framsteg.

– Vi väljer in dem som vi tycker är allra mest lämpade oavsett kön och då kan det svänga från år till år. Jag står upp för de val vi har gjort. Vi skulle kunna kvotera in kvinnor och skruva på siffrorna så att det såg bra ut, men vi jobbar inte på det sättet, säger Anna Pontén.

EY gör en liten ökning och har nu 27 procent kvinnliga delägare. Åsa Granstrand, Nordic DE&I Leader, ser ett fortsatt behov av riktade åtgärder.

Åsa Granstrand. Foto: EY

– Vi ser att andelen kvinnor minskar ju högre upp i organisationen man kommer. Ett program vi tror kommer göra skillnad är vårt nordiska sponsorprogram som vi kallar ”Career watch”, där våra väl presterande kvinnliga medarbetare får en sponsor, i form av en delägare som har som uppdrag att göra skillnad i hennes karriär, så som att säkerställa deltagande i viktiga projekt och offerter samt se till att hon blir synlig på rätt sätt i organisationen, säger Åsa Granstrand.

Jenny Alstierna. Foto: Mazars

Vad gäller målsättningar för att öka andelen kvinnliga delägare skiljer sig byråerna åt. Vissa har satt upp procentsatser medan andra inte vill binda sig vid siffror. När det gäller Mazars har den internationella delen satt upp ett mål som den svenska redan uppnått.

– Mazars Group har satt som mål att Mazars internationella partnerskap ska bestå av 25 procent kvinnor till år 2025. Här i Sverige strävar vi för att nå en högre siffra och hoppas på sikt att hälften av våra partners ska utgöras av kvinnor, säger Jenny Alstierna, HR-chef för Mazars.

*KPMG:s siffror för föregående år (2021) omfattade även kvinnliga delägare i Lettland och Litauen.

 

I kommande Balans nr 2 publiceras samtliga artiklar som handlar om jämställdhetsundersökningen 2023. Där kan du även se fullständiga tabeller och statistik på hur storbyråerna ligger till.

Andel kvinnliga delägare i procent 2023 (2022 års siffror i parentes).

 

Läs fler artiklar om jämställdhet och Balans jämställdhetsundersökning

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare