Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2021.03.08

Balans jämställdhets­undersökning 2021: På väg mot den kritiska massan

Delägarskapet är fortfarande könsmaktsordningens sista bastion. Men när andelen kvinnor närmar sig 30 procent förändras spelplanen snabbt. Alla beslutsfattande enheter är nu jämställda utom delägarkretsen, där männen utgör 73 procent.

text:

Rakel Lennartsson

illustration:

Mats Rimér

Med 27 procent kvinnor bland delägarna närmar sig andelen kvinnliga delägare på de största revisions- och rådgivningsbyråerna nu ”den kritiska massan” på 30 procent.

Samtidigt visar det sig – för första gången i Balans jämställdhetsundersökning – att alla andra beslutande enheter som mätts under mer än tio år nu är jämställda: styrelser, ledningsgrupp och övriga chefer består i genomsnitt av minst 40 procent kvinnor. Men skillnaderna mellan byråerna är stora.

Grant Thornton fortsätter att befästa sin position som branschledare inom jämställdhet. Under Peter Bodins ledarskap antog man ett aggressivt mål om att vara jämställd 2021 och byrån har satsat hårt på att nå målet, men stannar vid 36 procent kvinnor bland delägarna i årets undersökning.

– För fem år sedan, när jag tillträdde som VD, var siffran 26 procent. Detta är ett av våra prioriterade affärsmål och något vi jobbat aktivt med i många år. Jag är ödmjuk inför att det tar tid, samtidigt går det helt ärligt lite för långsamt, säger Anna Johnson, Grant Thorntons VD.

Teorin om kritisk massa kommer från kärnfysiken och handlar om den minsta mängd radioaktivt material som krävs för att sätta igång en kedjereaktion. På jämställdhetsområdet används uttrycket metaforiskt för att definiera hur stor en minoritet behöver vara för att sluta betraktas som avvikande.

Man brukar tala om att gränsen går vid 30 procent. Ett sätt att beskriva vad som händer när exempelvis andelen kvinnliga delägare når en kritisk massa är att de slutar att representera en grupp och i stället blir individer.

Karin Sancho berättar  hur det känns att vara ensam kvinna. Sedan hon blev delägare 2009 har branschgenomsnittet gått från cirka 15 till nästan 30 procent kvinnor – en omvälvande utveckling, även om branschen fortfarande har en bit kvar.

Under 2020 rekryterades Karin Sancho från EY till KPMG, en så kallad strategisk rekrytering – som även innebär att KPMG förbättrar sin jämställdhetsstatistik. Sedan förra året har KPMG ökat andelen kvinnliga delägare från 20 till 24 procent, den enskilt största förbättringen på ett år bland de åtta byråer som ingår i Balans undersökning.

VD Patrik Anderbro skriver i ett uttalande till Balans att byrån arbetar aktivt med att rekrytera kvinnor på delägarnivå.

– Historiskt har revisions- och rådgivningsbranschen haft svårt att behålla kvinnor. Av naturliga orsaker har det då blivit färre kvinnor redo för delägarskapet. Vi ser att detta håller på att ändras och inom några år tror vi att vi kommer att se betydligt fler kvinnor som delägare, säger Patrik Anderbro.

En byrå som kommit starkt i Balans jämställdhetsunderökning är Deloitte som med 28 procent kvinnliga delägare och 60 procent kvinnor i styrelsen ligger gott över medel på viktiga parametrar. HR-chef Anna Pontén förklarar att det är resultatet av ett medvetet strategiskt arbete.

– Vi ser jämställdhetsarbetet som en affärsutvecklingsfråga. Det är en långsiktig strategi och arbetet är invävt i verksamheten i stället för att ske i kampanjer och program.

Anna Pontén pekar på några framgångsfaktorer som hjälpt Deloitte att nå resultat på jämställdhetsområdet:

  1. VD Jan Berntsson har inte delegerat frågan utan tagit resultatansvar.
  2. Frågan ses i ett marknads- och affärsperspektiv: Vad vill klienterna ha, hur når vi bästa kvalitet och kreativitet?
  3. Jämställda grupper skapar ett mer inkluderande klimat över huvud taget, vilket är positivt för alla.
  4. Utbildning i inkluderande ledarskap och hur arketyper påverkar oss omedvetet.
Alla beslutsfattande enheter är nu jämställda utom delägarkretsen, där männen utgör 73 procent. Illustration: Getty Images

– Vi har alla omedvetna föreställningar om hur någonting ska vara, den som ser ut som arketypen för en partner får omedvetet mer bekräftelse under hela sin talangresa, säger Anna Pontén.

Som HR-chef har hon arbetet med frågorna i tio års tid och berättar om hur hon de första åren var noga med att sprida ut kvinnliga partners till olika grupper vid delägarmötets gruppdiskussioner. Nu behöver hon inte tänka på det. Likadant är det med invalet.

– Vi har kommit så långt med vår kandidatpool att kön inte längre är en faktor när vi väljer.

Några byråer börjar få problem åt andra hållet, att männen är underrepresenterade.

Redovisningsbyrån Aspia med 31 procent kvinnor bland delägarna är den näst mest jämställda byrån i Balans undersökning. Samtidigt är männen underrepresenterade i gruppen övriga chefer som består till 72 procent av kvinnor.

Aspias VD Ola Gunnarsson framhåller emellertid att partnerrekryteringen sker från den gruppen och att den höga andelen kvinnliga directors är en garant för att delägarskapet snabbt kommer att vara jämställt.

 

Balans jämställdhetsundersökning 2021

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare