Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2015.03.08

Balans jämställdhets­undersökning 2015: Färre än var femte delägare är kvinna

Med de senaste årens ökningstakt, kommer det att ta ytterligare flera decennier innan ägandet i revisionsbyråbranschen blir jämställt. På tio år har andelen kvinnor bland delägarna i de sju största revisionsbyråerna ökat med 7,45 procentenheter.

text:

Rakel Lennartsson

illustration:

Line Engesvik

De sysselsätter en majoritet av revisions- och rådgivningsbranschens medlemmar och bär ett tungt ansvar för den ekonomiska rapporteringen i Sveriges viktigaste bolag. De är branschens mäktigaste, sett till pengar och inflytande. Och utgörs till 81 procent av män.

Kvinnorna blir något fler för varje år, men delägarna som grupp är fortfarande långt ifrån jämställd.

Med samma ökningstakt som vi sett de senaste tio åren kommer det ta ytterligare en hel generation, 28 år, innan delägarskapet i branschen kan betraktas som jämställt, det vill säga att kvinnor utgör minst 40 procent av delägarna i de sju största revisionsbyråerna.

Kommer kvinnorna att vilja vänta så länge?

Ägar- och delägarskapet i revisions- och rådgivningsbranschen speglar nämligen inte kvinnornas frammarsch i alla övriga delar av branschen. Närmare tre fjärdedelar av redovisningskonsulterna är kvinnor. Och andelen kvinnor ökar bland både revisorer och skattejurister. Vi har även sett hur allt fler kvinnor tagit ledarskapspositioner på operativ nivå i revisionsbyråerna.

Som framgår av tabellerna här intill har de tre minsta storbyråerna helt jämställda ledningsgrupper: Mazars, Grant Thornton och BDO. Och Sveriges största revisionsbyrå, PwC, har en jämställd styrelse.

Att jämställdheten släpar efter på delägarnivå brukar förklaras med att rekryteringsbasen saknas: när det är dags för det sista hacket i karriärstegen har kvinnorna redan lämnat branschen, eller varit hemma för länge med barnen och därför halkat efter i karriären.

Delägarskapet handlar om att ta ansvar för byråns fortlevnad och utveckling. Även om intjäningsförmåga, mätt i reda pengar, inte är allt fortsätter kundstockens storlek att vara ett tungt vägande kriterium för att bli delägare.

I barnafödande ålder kan det vara svårt för kvinnor att bygga upp sin kundstock i samma takt som en man som inte tar huvudansvaret för barn och hem. För även om vi de senaste åren sett en märkbar attitydförändring i samhället, när det gäller mäns och kvinnors delade ansvar för barn och hem, tar kvinnorna fortfarande ut merparten av alla föräldradagar.

Bland högutbildade är uttaget mer jämställt, men tidigare artiklar (Balans nr 3/2013) och stiftelsen Allbrights undersökningar (se artikel i ) tyder på att detta inte gäller män i konsultbranschen, det vill säga revisorer, advokater, managementkonsulter och liknande.

Amanda Lundeteg. Foto: Linnéa JonassonU/Appendix Fotografi

Å andra sidan utgör kvinnorna mellan 30–50 procent av övriga chefer, i samtliga sju byråer som vi frågat. Så där borde finnas en rekryteringsbas. Är det intjäningsförmågan som är för dålig, eller är det frågan om någon form av glastak, frågar sig Amanda Lundeteg, vd för Allbright.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare