Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
93 procent anser att Balans är trovärdig enligt en läsarundersökning av Kantar.
Yrkesvardag

2023.12.14

Balans har nöjda läsare

Åtta av tio bland FAR:s medlemmar läser Balans. Hela 93 procent anser att Balans är trovärdig. Detta enligt en läsarundersökning gjord av Kantar. Av de svarande uppger 83 procent att de läser Balans.

text:

Björn Dickson

En stor andel av de svarande tycker att det är viktigt att Balans lyfter fram åsikter som inte delas av FAR. Det är 68 procent som tycker att detta är ganska eller mycket viktigt.

– Det är tydligt att läsarna är angelägna om att Balans har en självständig ställning gentemot FAR, säger Balans nye chefredaktör Dan Håfström.

I form av webbenkät

Dan Håfström, chefredaktör för Balans. Foto: Kate Design

Under perioden 2–26 oktober 2023 gjorde Kantar 309 intervjuer med medlemmar i FAR. Intervjuerna har genomförts i form av en webbenkät som respondenterna har blivit inbjudna att fylla i.

Inbjudan skickades via epost till 5 148 slumpvis utvalda medlemmar i FAR. 309 personer har därefter svarat på frågorna. Det innebär en svarsfrekvens på 6 procent.

Av de svarande säger 70 procent att de läser eller bläddrar igenom alla eller nästan alla sidor i Balans. Samtidigt svarar 80 procent att de läser varje, eller nästan varje nummer av Balans.

Av de svarande säger 87 procent att de får ny information genom att läsa Balans. 86 procent säger att Balans har kunniga skribenter och lika många anser att Balans tar upp ”frågor som är relevanta för mig i min yrkesroll.”

Nästan 8 av tio, 79 procent, ser Balans som en bra medlemsförmån. 67 procent ser fram emot att läsa Balans.

Lagom med ledare

En majoritet av läsarna verkar vara nöjda med hur innehållet i Balans är fördelat. De flesta, 68 procent anser att ledartexterna får lagom mycket utrymme. Samtidigt vill 52 procent ha mer av det material som finns i avdelningen Aktuellt.

Reportage och porträtt får lagom mycket utrymme, anser 57 procent. Av det material som finns under vinjetten Fokus tycker 56 procent att det är bra som det är. Samtidigt vill 29 procent av de svarande ha mer av det materialet.

Också när det gäller materialet i avdelningen Min karriär är mer än hälften av de svarande, 56 procent, nöjda. 23 procent vill ha mindre av det materialet.

– Vi tar med oss det här när vi nu ska fokusera på att utveckla Balans som webbtidning, säger Dan Håfström.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare