Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Francesca Lagerberg, global CEO Baker Tilly, och Johan Wintervalld, styrelseordförande för det svenska bolaget.
Yrkesvardag

2024.06.19

Baker Tilly vill utmana jättarna

Revisions- och redovisningsnätverket Baker Tilly vill ta plats bland branschens stora spelare. Balans samtalade om framtidsplanerna med den globala VD:n Francesca Lagerberg och svenska styrelseordföranden Johan Wintervalld i samband med Baker Tillys stora konferens i Stockholm.

text:

Dan Håfström

foto:

Christian Gustavsson

Flera hundra personer från hela världen fyller de olika konferensrummen på Hotell Hilton vid Slussen. Personerna som är engagerade i samtal och workshops är byråledare och chefer, mestadels från Europa, Mellanöstern och Afrika. I centrum för aktiviteterna står den globala CEO:n och Londonbon Francesca Lagerberg. Under en paus i konfererandet slår sig Balans ner tillsammans med Francesca Lagerberg och Johan Wintervalld, styrelseordförande för det svenska bolaget.

Ni har sammanlagt 43 000 medarbetare spridda över hela världen. Vad är värdet av att samla ledande personer på en sådan här konferens?

Francesca Lagerberg:

– Att träffa andra människorna som är en del av det globala nätverket bidrar mycket till förståelsen av värdet av att vara en del av Baker Tilly. Möjligheten att utbyta kunskap är fantastisk, samtidigt hinner man inte hur mycket som helst under den begränsade tid vi har, så det allra viktigaste är nog att knyta kontakter inför framtida samarbete.

Är det korrekt att beskriva Baker Tilly som en franchise-organisation?

Francesca Lagerberg:

– Vi beskriver det mer som ett nätverk av oberoende medlemsföretag som ägs av sina partners. Vi är ett riktigt nätverk snarare än något lite mer löst och franchise-artat. Vi har många multinationella kunder som vi utför tjänster åt i flera olika länder och bland annat därför förväntar vi oss också att våra medlemmar över hela världen lever upp till samma skyldigheter och håller samma höga kvalitet.

Om du vill tilltala bra kunder måste du ha riktigt bra människor i ditt team. Så vi jobbar oerhört målmedvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Francesca Lagerberg.

Om vi tittar på svenska Baker Tilly och dess anslutna företag. Hur ser deras relation till centralorganisationen och hur utvecklas den över tid?

Johan Wintervalld:

– Vi rör oss definitivt i en riktning där banden mellan med den centrala organisationen och medlemsbyråerna blir starkare. Vi försöker öka fördelarna med att vara ett nätverk och på olika sätt verkligen göra medlemskapet värt för partnerbyråerna. Till exempel har vi gjort stora investeringar i gemensam IT-struktur.

Många av era svenska firmor har Baker Tilly i sitt företagsnamn medan andra behållit sitt ursprungliga namn, hur vill ni ha det?

Johan Wintervalld:

– Vi vill uppmuntra våra medlemsföretag att använda varumärket eftersom vi är övertygade om att det innebär många fördelar. Den främsta fördelen tror jag är att ha ett etablerat och igenkänt varumärke när byråerna letar efter nya talanger. Vi kan också se att trenden är att många av våra medlemsbyråer går över till varumärket Baker Tilly. Men vi tvingar ingen att byta namn.

Om vi tittar på den svenska branschen, så finns det en tydlig uppdelning mellan storbyråerna och resten. Vilken strategi har ni för framtiden, vill ni att Baker Tilly ska bli en storbyrå i stil med dagens Big 8?

Francesca Lagerberg:

– Ja, det ingår i vår strategi, både vad det gäller Sverige och globalt, att vi ska spela en större roll. Vi har också förbättrat vår ranking och position på många marknader under senare år och den utvecklingen hoppas vi ska fortsätta. Sverige är ett fint exempel där vi har växt på ett jättebra sätt under senare år. Nyckeln för framgång är förmågan att attrahera talang. Om du vill tilltala bra kunder måste du ha riktigt bra människor i ditt team. Så vi jobbar oerhört målmedvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Var ligger ert framtida fokus på kundsidan?

Francesca Lagerberg:

– Vi är fortsatt väldigt fokuserade på små och medelstora företag, på familjeföretag, entreprenörer och snabbväxande företag. Vi tar också hand om en del större och noterade företag, men de är ofta företag som är dynamiska och föränderliga snarare än etablerade jättar.

Flera av de större byråerna i Sverige lämnar mindre orter och verkar gå i en strategisk riktning där de vill ha uteslutande medelstora eller större företag som kunder. Ser ni att Baker Tilly kommer göra likadant?

Johan Wintervalld:

– Nej, tvärtom, vi ser det som en stor styrka för oss att värna vår kännedom om lokala marknader och vårt kundsegment av små och medelstora företag. Vi kommer att finnas där för alla våra kunder även i framtiden.

 

 

Det här är Baker Tilly

  • Baker Tilly Sverige har i dag 79 kontor, är sammanlagt 38 oberoende medlemsföretag med circa 900 medarbetare.
  • Baker Tilly har sammanlagt 43 000 medarbetare över hela världen.
  • Baker Tillys tre huvudområden är revision, rådgivning och skatterådgivning.
Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare