Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Linda Haggren lämnar över kommitténs betänkande "Förenkla och förbättra!" till finansminister Elisabeth Svantesson.
Yrkesvardag

2024.06.04

Både vinnare och förlorare i de föreslagna 3:12-reglerna

Förenkla och förbättra, men utan nya öppningar för inkomstomvandling. Det var instruktionen till kommittén som under måndagen lämnade sitt förslag till uppdaterade 3:12-regler till regeringen. Catrin Åkerlund, partner på Grant Thornton och auktoriserad skatterådgivare på FAR, deltog som expert i utredningen. ”En god ansats, men man kunde ha gått ännu längre”, säger hon.

text:

Erik Backlund

foto:

Regeringen

Sedan 2022 har processen varit igång. Till en början var ambitionen från den dåvarande regeringen att förenkla de ökänt komplexa och krångliga 3:12-reglerna. Det regelsystem som styr hur stor del som kan tas ut som utdelning med en lägre skattesats, eller som lön med en högre beskattning. Efter regeringsskiftet kom tilläggsdirektiv som även uttryckte en vilja att förbättra regelverket ur entreprenörers perspektiv. Målet var att ge större möjligheter till framför allt små och medelstora företag att växa, anställa och attrahera kapital.

Catrin Åkerlund. Foto: Grant Thornton.

– Det förslag som nu presenteras är en god ansats och ett tydligt försök att både vara modig och tänka nytt. Det löser flera lagtekniska glapp och tar ett större grepp om både förenklingar och förbättringar, men i vissa delar anser jag att man kunde ha gjort ännu mer och gått ännu längre, kommenterar Catrin Åkerlund, FARs tillsatta expert i utredningen.

Förenklingar och förbättringar

Det förslag som kommittén lämnade ifrån sig innehöll både förenklingar och konkreta förbättringar, men också åtgärder som möjliggör att processer automatiseras i högre utsträckning.

Bland annat föreslogs:

  • att modellen för beräkning av gränsbelopp görs om, vilket bland annat leder till att dagens förenklingsregel och huvudregel slås ihop till en gemensam regel, att löneuttagskravet och kapitalandelskravet tas bort och ersätts av ett schablonmässigt löneavdrag, att alla får tillgodoräkna sig ett höjt grundbelopp per företag samt att delägare i fåmansföretag som anställer får möjlighet att tillgodoräkna sig löneunderlag i företaget
  • ett gemensamt takbelopp för hur stor del av utdelning och kapitalvinst som maximalt får tas upp i inkomstslaget tjänst
  • att närståendebegreppet stramas åt och att syskonkretsen inte längre ska betraktas som närstående – och därför inte påverkar beskattningen för en delägare
  • att karenstiden och andra tidsgränser kortas med ett år.

källa: regeringen.se

Förändringarna berör många. I Sverige finns omkring 400 000 fåmansföretag, med ännu fler delägare. Enligt Catrin Åkerlund kommer förslaget, om det går igenom, att skapa både vinnare och förlorare.

– Det är ett komplext regelverk som är ofantligt svårt att överblicka. Och att balansera för att göra alla nöjda, kommenterar Catrin Åkerlund.

Särskilt pekades små och medelstora företag med tillväxt ut som de potentiella vinnarna under regeringens pressträff.

Näringslivet och branschen hade velat gå längre

Under pressträffen klargjorde Linda Haggren, som lett kommitténs arbete, att man varit försiktig med respekt för den omfattande praxis som idag vägleder i det krångliga reglementet. Att bygga upp en ny praxis skulle kunna innebära större problem än vinster.

De tillsatta experterna från FAR, Svenskt Näringsliv, Företagarna och LRF tycker att man hade kunnat borra ännu djupare och gå ännu längre i förbättringen av kvalifikationsreglerna, och har därför skrivit ett särskilt yttrande.

– Vi står bakom förslaget i helhet men hade önskat mer just där, kommenterar Catrin Åkerlund.

Det särskilda yttrandet är en del av kommitténs betänkande som går att läsa i helhet på .

Nya regler till 2026? Det här händer nu

Kommitténs förslag skickas nu på remiss till utvalda instanser, varav FAR är en. Sedan väntar en eventuell lagrådshantering innan en proposition läggs till riksdagen för beslut om lagändring. Regeringens vilja är att kunna ha nya regler på plats så snart som möjligt, något kommittén föreslår blir januari 2026.

– Det här är regler som man vill göra hållbara och inte behöva ändra igen. Förmodligen vill man ha en bred majoritet som står bakom ändringarna och det kan ta tid, säger Catrin Åkerlund och fortsätter:

– Jag hoppas att förslaget leder till ändrade regler, om inte i helhet så åtminstone genom delar som enklare kan implementeras.

Tydligare regler för ägare till fåmansbolag är en av FAR:s prioriterade skattefrågor. FARs skatteansvarige Hans Peter Larsson delar Catrin Åkerlunds syn på förslaget och vad som bör hända nu.

– Hela bakgrunden och utvecklingen av 3:12-reglerna har varit två steg framåt och ett bakåt, till ett idag ganska bra regelverk, men med fortsatt förbättringspotential. Nu har vi ett konkret och bra förslag som är redo att lagstiftas gällande beräkningsdelen – gör det och låt inte diskussionerna om de andra delarna sinka de områden där man kan behöva arbeta lite mer, säger han.

 

Ytterligare läsning om kommitténs förslag

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare