Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Debatt

2021.11.17

Axla rådgivarrollen fullt ut

Under pandemin har redovisningskonsulten varit det självklara bollplanket för många företag. Nu hoppas vi att fler redovisningskonsulter får upp ögonen för alla de möjligheter som finns inom rådgivning, skriver Camilla Carlsson, FAR, och Lali Fjellström, Srf konsulterna.

Under 2020 och 2021 har samhället prövats på ett helt nytt sätt och många företagare har ställts inför enorma utmaningar, både personligt och ekonomiskt. Därför är det med stor glädje vi konstaterar att den nystart som först började lite försiktigt nu tar ordentlig fart. Vi vet också att en starkt bidragande faktor till den snabba återhämtningen är det viktiga jobb som auktoriserade redovisningskonsulter har gjort.

Pandemin har gjort att fler redovisningskonsulter tagit steget och axlat rollen som rådgivare till sina kunder. Genom att stötta företagen och göra prognoser av resultat och finansiell ställning har auktoriserade redovisningskonsulter exempelvis bidragit till att rätt stöd har kunnat sökas både hos Skatteverket och Tillväxtverket. Det har i sin tur bidragit till att fler företag har överlevt och att fler människor har fått behålla sina jobb.

Tillhör du dem som fortfarande har svårt att se sig själv som rådgivare? I så fall kan det vara en bra början att definiera vad som är rådgivning. Det kan vara allt från att ge kunden rätt nyckeltal för att fatta beslut på månadsrapporten till att bidra till att utveckla processer för ökad lönsamhet. Säkert har du även gett råd i tuffare frågor såsom likviditetsbrist, obeståndsfrågor och kontrollbalansräkning. Som auktoriserad redovisningskonsult har du redan en rådgivande roll i kontakten med dina kunder, men kanske har du inte definierat det som rådgivning.

Automatiseringen innebär ytterligare möjligheter för dig som redovisningskonsult att hjälpa dina kunder. Även om en större del av redovisningen i dag sköts automatiskt i programvaran är det fortfarande företagarens ansvar att det blir rätt. Med ökad automation och digitalisering ökar också behovet av en klok ekonomisk rådgivare som kan lotsa kunden rätt bland de olika val som företagare behöver göra för att verksamheten ska kunna utvecklas och blomstra.

Hållbarhet är också ett område med stora möjligheter till rådgivning. Den ekonomiska hållbarheten är kärnverksamheten i vår bransch och tydliggör hur företagen säkrar sin överlevnad och tillväxt på lång sikt. Därför är det naturligt för företagen att vända sig till sin redovisningskonsult i ett läge när en stor omställning behövs för att trygga företagets fortlevnad.

Den sociala och miljömässiga hållbarheten är också viktig för samhället och dessutom har de aspekterna även ekonomisk påverkan som sammantaget ger en större effekt än vad många kanske tänker på – inte minst när det gäller att identifiera risker och möjligheter. Även områden som penningtvätt och antikorruption handlar om långsiktig hållbarhet.

De flesta frågor du som redovisningskonsult hjälper dina kunder med handlar om att bidra till ett hållbart näringsliv, ett hållbart yrkesliv och en hållbar värld i stort. Vi vill att fler redovisningskonsulter kliver fram och tar en nyckelroll i kundernas omställningsarbete.

Auktorisationen är i sig en viktig hållbarhetsfaktor, eftersom den säkerställer att den auktoriserade redovisningskonsulten har rätt kompetens, utbildning och kunskaper för att vara den skarpa rådgivare som företagen förväntar sig.

Oavsett vilken branschorganisation du tillhör, har du som auktoriserad redovisningskonsult den erfarenhet och kunskap som behövs för att ge råd till dina kunder kring de mest lämpliga valen och fatta de bästa besluten utifrån företagets situation och förutsättningar.

Så om du inte redan gjort det, ta möjligheten – annars gör någon annan det!

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare