Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
När Elina Malmström började doktorera om revision hade hon arbetat inom Big 4 och på mindre revisionsbyrå.
Yrkesvardag

2021.06.08

Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

Idén om att forska på revision ur de mindre byråernas perspektiv mötte både ointresse och visst motstånd. Men Elina Malmström hade ett oemotståndligt case och hennes avhandling är ett stycke samtidshistoria.

text:

Rakel Lennartsson

När Elina Malmström började doktorera om revision hade hon arbetat både inom Big 4 och på en mindre revisionsbyrå och slagits av att revision kan se ut på många olika sätt.

– På utbildningen får man en bild av vad revision ska vara, sedan jobbade jag inom Big 4 och därefter på en mindre byrå. Alla de här olika bilderna av revision gjorde att jag insåg att det inte är enkelt att förstå vad revision är.

Enligt Elina Malmström utgår nästan all forskning om revision från Big 4. Därför ville hon forska på revision utifrån de mindre byråernas perspektiv. Först möttes hennes val av ointresse: ”Hur kan det vara relevant, det är ju inte riktig revision”, sa skeptikerna.

Elina Malmström. Foto: Privat

Men ungefär samtidigt som hon började sina doktorandstudier, lanserade Nordiska revisorsförbundet, NRF, sitt förslag om en anpassad revision för mindre företag, Standard for Audits of Small Entities, SASE.

– SASE var en perfekt utgångspunkt för min forskning! Från början skulle jag göra en sammanläggningsavhandling (fyra separata artiklar, reds anm) och SASE skulle bara vara en av artiklarna, men den här processen var så intressant och jag hade så otroligt mycket empiriskt material att det fick bli en monografi i stället, säger Elina Malmström.

En revision är en revision

15 juni försvarar hon sin avhandling An Audit is an Audit. Mantrat ”an audit is an audit” står för idén om att en revision är en revision, någonting absolut som inte kan definieras hursomhelst och av vem som helst.

Elina Malmström konstaterar att det här sättet att tänka i praktiken innebär att IAASB bestämmer vad som är en revision och att enbart revision enligt den internationella standarden ISA godtas som en revision.

– NRF försökte tänka på ett nytt sätt men det gick inte, det ansågs att SASE inte skulle kunna ge samma kvalité som ISA.

Det var först när NRF, tillsammans med andra europeiska branschorganisationer, lyckades intressera IAASB för frågan, som idén om en anpassad revision togs på allvar.

– Definitionen av vad en revision är håller på att särkopplas från ISA. Vad innebär det för betydelsen av an audit is an audit? Det ska bli spännande att se vart det tar vägen, säger Elina Malmström.

Förenklad revision länge på tapeten

Avhandlingen är klar, men inte arbetet med att åstadkomma en anpassad revision för mindre företag. Balans har skrivit om processen sedan den startade 2015. I den färska avhandlingen spåras idén tillbaka till 2012, när FAR:s tidigare generalsekreterare Dan Brännström diskuterar förenklad revision i ett blogginlägg.

Utöver Dan Brännström nämns en handfull respondenter vid namn i avhandlingen, bland andra FAR:s tidigare chefsjurist Helene Agélii, numera generalsekreterare för NRF. Elina Malmström betonar att dessa namn är exempel för att levandegöra historieskrivningen, många personer har varit avgörande för den förändring som nu sker.

Sammantaget har hon intervjuat 45 personer och gjort dokumentstudier för att skaffa sig en bild av hur det gick till när NRF förde upp frågan om en anpassad revision för mindre företag på den internationella agendan.

Så, vad är det egentligen som avhandlingen kommer fram till? Svaret kan delas upp i en teoretisk och en empirisk del.

– Jag bidrar med en ny syn på institutionellt entreprenörskap, nämligen att det kan bestå av flera delentreprenörskap som går omlott och parallellt, säger Elina Malmström.

Hon förklarar att tidigare forskning visat att det inom institutioner kan finnas enskilda aktörer eller organisationer som driver förändring. En sådan aktör kan då kallas för institutionell entreprenör.

Övergripande institutionellt entreprenörskap

I sin avhandling utvidgar Elina Malmström begreppet institutionellt entreprenörskap genom att hon visar att det kan röra sig om ett flertal aktörer som agerar samtidigt och efter varandra med olika utgångspunkter men utifrån samma grundorsak. Hon talar om det som ett övergripande institutionellt entreprenörskap.

I exemplet med SASE vill NRF verka för att revision i mindre företag fortsätter att vara relevant. Accountancy Europe vill företräda sina medlemmar och agerar när dessa vill ha förändring, samtidigt börjar IAASB agera när de märker att andra jurisdiktioner är på väg att gå före dem i den här frågan.

Vid sidan av den teoretiska delen är avhandlingens empiriska del inget mindre än ett stycke samtidshistoria, som inte ens är färdigskriven – förslaget om en anpassad revision för mindre företag skickas snart ut på remiss.

Elina Malmström vågar sig ändå på att dra en slutsats:

– Avhandlingen visar att förändring inom revision kan ske på ett sätt som man inte trodde tidigare. Det är lite upplyftande att se att inflytande kan ske på många olika sätt, man behöver inte ge upp bara för att man inte är en stor aktör.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare