Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Hans Peter Larsson

2022.05.31

Avdrag vid ökning av eget kapital?

Bra där EU! Lägg DEBRA på minnet och ta fasta på det.

I ett förslag till nytt EU-direktiv tänker nu kommissionen framåt efter pandemin, med krig i Europa och en globalisering som tar två steg tillbaka, och föreslår att medlemsländerna ska ge avdrag på bolagsskatten om företagen ökar det egna kapitalet.

Helt rätt och inte en sekund för sent. I dag diskrimineras investeringar som görs med eget kapital genom högre avkastningskrav än om investeringen sker med lånat kapital.

Detta borde Sverige ändrat för länge sedan. Flera försök har gjorts, men inget har kommit helt i mål. Nu kanske EU blir den som skjuter på?

Förslaget till EU-direktiv är en del i kommissionens agenda Business Taxation for the 21st Century. Det presenterades under senvåren och ska nu ut för konsultation.

Lite förenklat så föreslås ett avdrag för årets ökning av det egna kapitalet, beräknat på visst sätt. Ett avdrag för eget kapital har flera fördelar. Det underlättar företagens möjligheter att investera och leder till att ökad neutralitet skapas jämfört med lånefinansierade investeringar.

Att det kommer nu är särskilt viktigt med ökad ekonomisk osäkerhet, höjda räntenivåer och hot om försämrad konjunktur. Företag vill ställa om och investera mer hemmavid.

Smolket i EU-bägaren denna gång är att kommissionen samtidigt föreslår medlemsländerna att begränsa avdragsrätten för räntor. Till det bör vi dock säga nej.

Oavsett bör Sverige att ta tag i DEBRA under sin ordförandetid i EU första halvåret 2023.

 

Fler skattekrönikor av Hans Peter Larsson:

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare