Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2021.09.02

Avbetalningsplan för uppskjuten skatt

Cirka 51 000 företag har utnyttjat möjligheten att skjuta upp skatter och avgifter. Av den totala summan på 54,2 miljarder har 24,1 miljarder redan betalats tillbaka. En stor del av den resterande summan skulle ha betalats tillbaka till våren, men nu vill regeringen förlänga anståndstiden och införa en avbetalningsplan för företagen.

Regeringen kommer att presentera ett förslag till riksdagen under hösten, men meningen är att åtgärderna ska träda i kraft 7 mars 2022.

− Det här ger den ekonomiska återhämtningen i landet mer tid, men förslaget är också välkommet för rådgivare och deras kunder. Nu får vi se hur läget är när denna tidsfrist börjar löpa ut, om förslaget antas så som det presenteras, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig och Auktoriserad Skatterådgivare på FAR.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare