Detta är en annons från Wint
Yrkesvardag

Automatisering ett måste för framtidens byråer

Byråer som utvecklar sin tekniska kompetens och anpassar sig till det automatiserade landskapet är de som kommer att lyckas. Men trots det har få byråer anammat den teknik som står till deras förfogande. Det menar Nathalie Björnman, projektledare på Wint.

Våren och försommaren är en hektisk period i revisions- och rådgivningsbranschen. Byråer går upp i stabsläge och vissa har konsulter som jobbar 60-, 70- eller 80-timmarsveckor för att hinna färdigt med alla bokslut i tid. Hos den automatiserade fullservicetjänsten Wint tycker man att det är dags att ändra på det här.

Wint ser en framtid där fler byråer har tid att specialisera sig och vinna mark inom områden där deras kompetens behövs – snarare än att jobba med löpande bokföring och stansning av kvitton. En framtid där alla medarbetare kan få en dräglig arbetsbelastning oavsett tid på året.

− Så länge vi kan minnas har bokslutstider varit en av de tuffaste perioderna på året för en redovisningskonsult. Stress, övertid och utbrändhet är mer regel än undantag när förra året ska bokföras ikapp och kundernas bokslut ska färdigställas, säger Nathalie Björnman.

Nathalie Björnman

Tekniken finns redan här

Hon och hennes kollegor tror att många i branschen känner igen sig i den problematiken och planeringsproblemen som uppstår under dessa månader. Timmar som borde vara öronmärkta för värdeskapande rådgivning måste i stället vikas för arbete med bokslut.

− Men behöver det verkligen vara så här? Nej, är det enkla svaret. Tekniken för att effektivisera såväl bokföring som bokslut finns redan. Vi på Wint och andra med oss har haft den i flera år, säger Nathalie Björnman, projektledare på Wint.

Men samtidigt är frågan komplex, för trots att det mesta pekar på att framtidens framgångsrika byråer kommer att vara de som anammat tekniken fullt ut är det få som tar steget.

− Vi är övertygade om att byråer som utvecklar sin tekniska kompetens, och anpassar sig till det allt mer automatiserade landskapet, är de som kommer att lyckas. Men anledningarna är flera till att en del byråer väljer att inte ta steget, säger Nathalie Björnman.

Ny samarbetsform för branschen framåt

En vanlig upplevelse som Wint möter i dialoger med potentiella kunder och samarbetspartners är att konsulten själv måste bokföra underlagen för att kunna känna kunden och tillföra värde. Dessutom finns en rädsla att förlora kontrollen och tappa marknadsandelar till programvaruföretagen.

− Det här är ju farhågor som är lätt att sympatisera med. Men samtidigt skulle jag vilja säga att det är ett förlegat sätt att se på sin kundrelation, säger Nathalie Björnman.

Wint är en automatiserad bokföringstjänst som kommit längre på sin automatiseringsresa än många andra i branschen. På bara några år har man ökat sin omsättning kraftigt och nu har man även utarbetat en samarbetsform med traditionella redovisningsbyråer som är förmånlig för alla parter – inte minst för slutkunden.

− Det Wint gör är att köpa delar av byråns kundstock för att därefter sköta kundens löpande bokföring, lönehantering, deklarationer och bokslut per automatik, berättar Nathalie Björnman.

Behåller kundrelationen och slipper bokslutstressen

Utöver en inledande engångssumma får byrån löpande kickback från Wint så länge kunden fortsätter att använda Wints tjänst. Samtidigt blir det byrån som behåller den personliga kontakten med kunden och kan fortsätta att sälja rådgivningstimmar som vanligt.

− Som vi ser det är fördelarna uppenbara både för kunden, som får tillgång till automatiserad bokföring och personlig rådgivning, och för byrån som hakar på. Utöver den ekonomiska uppgörelsen uppstår det verkliga värdet när redovisningskonsulterna i bokslutstider kan jobba med värdeskapande rådgivning i stället för att stressa med att färdigställa bokslutet, säger Nathalie Björnman.

 

Läs mer om Wints initiativ på

utgiven av

Ansvarig utgivare