Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Charlotta Marténg, Axel Hilling och Johan RIppe.
Yrkesvardag

2022.09.22

Artikel om land-för-landrapportering får CH Witts pris

"En välskriven artikel som lyfter ett ämne intressant ur ett samhällsperspektiv". Så skriver juryn om årets vinnare av CH Witts pris. Det vinnande bidraget har författats av Axel Hilling, Niklas Sandell, Amanda Sonnerfeldt och Anders Vilhelmsson.

text:

Charlotta Marténg

CH Witts pris instiftades av PwC till CH Witts minne, en av Balans grundare. Priset delas ut i samarbete med FAR och delades ut första gången 1981.

I samband med FAR:s stämma den 22 september fick årets vinnare ta emot juryns pris.

Juryns motivering

”Författarna ger en övergripande och pedagogisk bild av offentlig land-för-landrapportering av skatter inom EU. Läsaren får en god inblick i hur den aktuella regleringen förhåller sig till EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering. Det är en välskriven artikel som lyfter fram ett ämne som är mycket intressant ur ett samhällsperspektiv. Den tydliga strukturen hjälper läsaren att navigera bland olika regelverk och lagstiftningsinitiativ på nationell, europeisk och global nivå. Författarna pekar på svagheten hos en del av regelverken som kanske inte fyller sitt syfte och ger även förslag på förbättringar. Juryns förhoppning är att den ska inspirera till fortsatta diskussioner kring ämnet ur ett hållbarhetsperspektiv.” konstaterar juryn.

− Det finns inget bättre bevis på att vår forskning är relevant för branschen, vi är mycket stolta och glada över priset, säger Axel Hilling, som tillsammans med de övriga författarna är verksam vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

− Senare års snabba utveckling av hållbarhetsrapportering och ESG-rating har förändrat synen på företagsbeskattning. Ny, omfattande och heterogen reglering kring skatterapportering gör området mycket komplicerat och vi är glada att PwC, FAR och Balans uppmärksammar detta genom att tilldela vår artikel CH Witts pris, fortsätter Axel Hilling.

Hedersomnämnande 1

Ett hedersomnämnande ges av juryn till Christina Gustafsson, Stellan Lundström och Bo Nordlund för artikeln ”Hur borde innehav av samhällsfastigheter redovisas?” publicerad på tidningenbalans.se 31 januari 2022. Juryns motivering lyder:

”Artikeln tar upp ett ämne som har väckt starka känslor de senaste åren. Privata aktörer investerar i samhällsfastigheter i allt större utsträckning. Något som däremot inte uppmärksammats lika mycket är frågan om hur tillgångar och skulder i dessa upplägg ska redovisas. Författarna visar med hjälp av ett tydligt exempel att frågan inte är så lätt att besvara.

Juryn uppskattar att denna typ av aktuella ämnen tas upp i Balans och därmed främjar till en konstruktiv samhällsdebatt.”

Hedersomnämnande 2

Ett hedersomnämnande ges också till Elina Malmström för artikeln ”En förändring från struktur till professionell bedömning?” publicerad på tidningenbalans.se den 30 augusti 2021. Juryns motivering lyder:

”Författaren behandlar ett ständigt aktuellt ämne i sin avhandling ”An audit is an audit”. Ska det finnas en anpassad revisionsstandard för revisionen av mindre företag och vad är god revisionskvalitet? Tack vara en intressant tillbakablick får läsaren en större förståelse för var vi är idag. Det är en välskriven artikel, med egna reflektioner, som berör många i revisionsbranschen och därför väcker stort intresse bland Balans läsare.”

 

Läs mer:

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare