Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Karriär

2023.04.06

Återhämtning efter pandemin – men trögt för redovisningskonsulter

De auktoriserade revisorerna i Stockholm får den största löneökningen, medan redovisningskonsulternas löneutveckling är fortsatt svag. Det visar den senaste lönestatistiken från Akavia.

text:

Dan Håfström

Medellönen för revisions- och rådgivningsbranschen i Sverige ligger numera på 50 337 kronor, enligt statistik från fackförbundet Akavias årliga löneenkät. Det innebär en ökning av medellönen med 2 333 kronor jämfört med föregående år. Nina Forssblad, professionsanalytiker på Akavia, anser att pandemins starkt negativa effekter på löneutvecklingen är i avtagande, men menar också att löneutvecklingen allt jämt präglas av osäkerhet.

Nina Forssblad, professionsanalytiker på Akavia. Foto: Åsa Hafmar

– Vi ser en fortsatt återhämtning och en rörelse mot ett normalläge. Samtidigt finns det osäkerhetsfaktorer i form av en lågkonjunktur i samhällsekonomin och en stor oro i omvärlden som gör det svårt att säga vad som egentligen är normalläget för närvarande, säger Nina Forssblad.

Den största löneökningen står de auktoriserade revisorerna för. Deras medellön ligger nu på 67 204 kronor, en ökning med 3 771 kronor jämfört med föregående år. En betydligt blygsammare löneökning får redovisningskonsulterna vars medellön höjdes till 38 024 kronor, en ökning med 165 kronor. Redovisningskonsulternas medellön ligger fortfarande långt under nivån före pandemin.

–För redovisningskonsulterna var det väldigt tuffa tider under pandemin med många företag som drog ned verksamheten och en medellön som sjönk med över 4 000 kronor. Under pandemin var det dessutom många äldre redovisningskonsulter med höga löner som lämnade yrket, vilket drog ner medellönen ytterligare. Nu går det uppåt igen, men ganska långsamt för redovisningskonsulternas del, säger Nina Forssblad.

Ett positivt tecken jämfört med pandemiåren är att så pass många som 88 procent av deltagarna i löneenkäten har fått sina löner reviderade under året. Under pandemin stod många avtalsförhandlingar stilla och bara drygt hälften fick sina löner reviderade.

När det gäller andel i branschen som har lön med rörliga delar, till exempel förmåner och bonusar, ligger den kvar på samma nivå, 27 procent.

De regionala skillnaderna fortsätter att vara stora. Till exempel skiljer det 16 813 kronor i medellön (samtliga yrkesgrupper i branschen) mellan Stockholm och området ”Mellan”-Sverige. Området ”Norr” är ensamt om att backa i medellön och hamnar på 43 452 kronor, vilket är 799 kronor lägre än föregående år. Branschens högsta löner har de auktoriserade revisorerna i Stockholm. Efter en löneökning på 6 224 kronor ligger deras medellön numera på 75 348 kronor.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare