Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Anpassning till distansarbete är en stor omställning. Just nu ekar konferensrummet i EY:s nya lokaler tomma.
Foto: Felix Gerlach
Yrkesvardag

2021.05.25

”Arbetsmiljölagen behöver uppdateras”

Regelverket hänger inte med när distansarbete, företrädesvis från hemmet, har blivit det nya normala.

text:

Rakel Lennartsson

På EY uppmuntrades hybridarbete, en mix mellan arbete hos kund, på kontoret, hemifrån eller från annan plats, redan innan covid-19 lamslog världen. Det berättar Sverigechef Magnus Kuchler.

– Alla har till sin hemarbetsplats fått en stor skärm, stol, kamera, hörlurar, mus och tangentbord. Nyanställda som börjar får erbjudande om utrustning till sin hemarbetsplats.

Han betonar att man inte ska blanda ihop det påtvingade hemarbetet som gällt under pandemin med det nya normala som handlar om valfrihet. Malin Ingman Wettler, workspace development manager på Grant Thornton, är inne på samma linje.

Malin Ingman Wettler och Magnus Kuchler. Foto: Grant Thornton, EY

Valfrihet innebär i praktiken att man har tillgång till en fullgod arbetsplats, både hemma och på kontoret, det vill säga mötesplatsen. Det ena ska inte utesluta det andra.

– Om det är av värde för dig att sitta hemma några dagar i veckan så ska du kunna det, säger hon.

Sedan ett par år tillbaka får varje medarbetare på GT en summa pengar för att utrusta sitt hemmakontor.

Peter Arnfalk, forskare vid Internationella miljöinstitutet på Lunds universitet, berättar om liknande initiativ på stora arbetsplatser som han intervjuat för sin forskning. Trafikverket ger exempelvis 10 000 kronor per medarbetare.

Men vad händer med arbetsmiljöansvaret när arbetet flyttar hem?

– Det är en fråga som är oklar. Om man bara tittar på arbetsmiljöverkets föreskrifter så är grundregeln att det är arbetsgivaren som är ansvarig när folk arbetar på distans. Sen är det en tolkningsfråga vad som är distansarbete? När jobbar du och när jobbar du inte?

Sara Andrén och Peter Arnfalk. Foto: BDO, Internationella miljöinstitutet i Lund.

Hemmajobbaren kanske tar en paus för att hämta barn på förskolan eller göra ett ärende till apoteket. Men om man halkar då, vems är i så fall ansvaret? Sådana frågor är oklara och behöver redas ut.

– Regelverk och föreskrifter runt distansarbete skulle behöva ses över och revideras. Det har ju hänt en del sedan Distansarbetsutredningen från 1998, säger Peter Arnfalk.

Arbetsmiljö är dessutom inte bara en fråga om teknisk utrustning och höj- och sänkbara bord.

– Vi har så olika förutsättningar. Några bor i hus på 200 kvadrat­meter och trädgård medan andra bor i en etta i innerstan. Så jag tror att det viktigaste är att ha en tät och löpande dialog med närmaste chef, säger Sara Andrén, kontorschef på BDO i Uppsala.

Hon berättar att hon får frågor när hon rekryterar som hon aldrig har fått förut.

– De jobbsökande undrar hur vi tänker att vi ska arbeta post covid. Det är en ny situation och vi måste vara lyhörda.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare