Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Debatt

2022.09.21

Är steget från revisor till författare inte självklart?

Kan revisorer inte vara kreativa? Helena Adrian reagerar på att revisor pekas ut som ett självklart ickekreativt yrke i en radioessä på P1. Revision och kreativitet går hand i hand, menar hon.

text:

Helena Adrian

I OBS-essä i P1 Kultur onsdagen den 14 september 2022 tar författaren och psykoanalytikern Ulf Karl Ove Nilsson, UKON, upp sambandet mellan galenskap och kreativitet utifrån Simon Kyagas och Jonas Mattssons bok; Ekvilibrium: Om sambandet mellan kreativitet och galenskap. Författarna menar att för att en människa ska lyckas inom ett kreativt fält krävs en inre jämvikt, ett ekvilibrium, där ett stråk av galenskap matchas av förmågan att planera, analysera och genomföra. UKON reflekterar i sin radioessä över detta och ställer frågan: Är det verkligen säkert att författare eller konstnärer är mer kreativa yrken än Kyagas och Mattsons förslag på ett ickekreativt yrke, revisorns?

Frågeställningen lämnas utan kommentar

Frågeställningen följs av UKONs reflektioner om författares kreativitet, men den riktigt viktiga frågan; om revisorn är kreativ eller inte lämnas helt utan vidare kommentarer. Det är som att det är en självklarhet att den som är revisor saknar all form av kreativ förmåga. Hur är det möjligt? Och hur är det ens möjligt att författarna Kyaga och Mattsson kan komma fram till att revision är ett okreativt yrke efter att de har konstaterat att det krävs stråk av galenskap som matchas av förmågan att planera, analysera och genomföra för att lyckas inom ett kreativt fält.

”Som att vara sinnesrubbad”

Säg den som inte tycker att det är helt galet att välja att bli revisor? Och är inte revisorn i film och litteratur ofta en person med en större eller mindre störning? Många skulle dessutom välja vilket annat jobb som helst bara för att slippa bli revisor. Att vara revisor är så stört att den som är revisor helst inte vill berätta det. Vid en middag med enbart revisorer undrade jag; vad svarar du om grannen i baren frågar vad du jobbar med. Ingen av de närvarande skulle svara revisor. ”Det skulle vara som att berätta att jag är sinnesrubbad”, svarade en av revisorerna. Under trettiofem år som revisor har jag med jämna mellanrum mött inte minst kunder som ansett mig vara galen, särskilt när jag ifrågasatt deras, i eget tycke helt briljanta affärsidéer. Någon har också påstått att jag äter flugsvamp till frukost. Att en revisor har förmåga att planera, analysera och genomföra sina uppdrag behöver inte utredas vidare.

Kreativitet och revision hand i hand

Kan jag ha missuppfattat vad Kyaga, Mattsson och kanske också UKON menat med kreativitet? Jag googlar på kreativitet och läser på Wikipedia att det är en metod för problemlösning. Det var ju det jag trodde, att revision och kreativitet går hand i hand! Vad är en revisors uppgift om inte att lösa problem, att förutse riskerna och se lösningarna. Teresa M. Amabile, forskare i kreativitet vid bland annat Stanford University, har i sin bok Creativity in Context kommit fram till att kreativitet är en samverkan av tre faktorer; kunskap, nytänkande och motivation. Oavsett om jag är revisor eller författare behöver jag kunskap om det jag ska ägna mig åt, nytänkande är en nödvändighet för att kunna lösa problem och motivationen, ja den finns där hela tiden.

Bytte revision mot författarambition

Om det skulle vara ett kännetecken för en revisor, att vara okreativ, hur skulle det då vara möjligt för mig att byta rollen som revisor mot att bli författare? I dag håller jag min skönlitterära debutbok i handen för första gången. En kapitelbok för barn med titeln Vad heter du? Vetinte! En fantastisk känsla. Boken är undantaget som bekräftar regeln eller möjligen bevis på att en revisor kan vara kreativ.

UKON drar slutsatsen att för skaparkraft gäller att det är bra att vara lite galen men inte för mycket. Idealet skulle vara ett ekvilibrium mellan associativ intuitiv fallenhet och förmågan att planera och genomföra. Min slutsats blir, att ha varit revisor är ett gott utgångsläge för att vara författare eller vilket annat kreativt yrke som helst, ja, revisor helt enkelt.

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare