Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Charlotta Marténg

Är det rimligt att stanna ett helt yrkesliv?

En viss föryngring av revisorskåren går att skönja. Rubriken är hämtad från ­Revisorsinspektionens webb och statistik visar att andelen kvalificerade ­revisorer under 40 år har ökat från 28 till 32 procent. ­Samtidigt minskar revisionskåren som helhet och ­branschens ­attraktionskraft är en fråga som lyfts i flera ­sammanhang och som inte bara rör revisorer utan även ­redovisningskonsulter, lönekonsulter, ­skatterådgivare och andra specialister. I FAR:s ­senaste framtidsstudie identifieras kompetensförsörjningen som den största och mest akuta ­utmaningen. Inte ens arbetslivet tycks enligt studien vara lika självklart som tidigare. I USA ses en ­krympande arbetskraft då många frivilligt väljer att sluta jobba, något som beskrivs som ”the great resignation”.

Frågan om den framtida ­kompensförsörjningen behöver i stor utsträckning hanteras bransch­gemensamt, konstaterar Magnus Kempe, ­omvärldsanalytiker på Kairos Future.

I det här numret av Balans har vår reporter Dan Håfström träffat sex unga talanger på olika byråer, alla tillhörande generation Z, för att prata om vad som lockat dem till branschen och vad som kan få dem att stanna. För det sägs ju att generation Z inte bara kommer att byta arbetsgivare utan även byta yrke flera gånger under sin karriär. Är det då ens rimligt att tänka att de ska stanna i en och samma bransch i ett helt yrkesliv? Även om branschen har ett brett utbud och flera möjligheter till olika karriärvägar.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare