Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Debatt

2022.10.24

API:er behöver standardiseras för ökat utbyte

text:

Peter Flemsjö

När allt mer av företagens affärsdata lagras i molnet så skapas stora möjligheter att integrera olika system som tillsammans automatiserar de ekonomiska processerna. Olika program förväntas i allt större utsträckning kommunicera med ­varandra allt oftare, snabbare och med krav på hög tillförlitlighet och säkerhet. För att skynda på denna utveckling och göra själva utvecklingen av integrationerna på ett mer kostnadseffektivt sätt så behöver datautbytet som sker via de olika parternas systemgränssnitt (API:er) standardiseras i större utsträckning än i dag.

Precis som Sverige på 90-­talet var pionjärer genom ett unikt samarbete mellan systemleverantörerna där vi standard­iserade dataformatet för överföring av redovisningsdata mellan ­system i form av det öppna SIE-formatets SIE-filer behöver vi nu enas om hur vi kan standardisera utbytet av data via en öppen standard för API:er. Det rör sig inte bara om system­leverantörernas egna API:er utan i minst lika stor utsträckning om myndigheternas API:er.

”Olika program förväntas i allt större utsträckning kommunicera med ­varandra allt oftare.”

Myndigheter som Skatteverket, Bolags­verket och SCB utvecklar just nu API:er i en aldrig tidigare skådad omfattning och detta  skapar helt nya spännande möjligheter att utveckla smarta systemlösningar som ­kommer branschen och företagen till godo  genom olika program de närmsta åren. Myndigheternas traditionella e-tjänster vidareutvecklas visserligen fortfarande men vi kommer i allt större utsträckning att kunna använda oss av myndigheternas data och API:er i de system byråerna och företagen dagligen använder sig av.

De nordiska regeringarnas ambition att göra Norden till den mest integrerade regionen i ­världen genom det pågående projektet Nordic Smart Government and Business är en fantastisk möjlighet för myndigheterna att skapa ett ramverk för data och API:er som de nordiska system­leverantörerna kan dra nytta av. För systemleverantörerna handlar det om att lyckas etablera ett samarbete liknande det som SIE-gruppen lyckades med i ­Sverige för utbyte av redovisningsdata via SIE-filer. Möjlig­heten att enkelt kunna flytta data mellan i princip vilka system som helst på den svenska marknaden är och har varit enormt värdefullt för digitaliseringen i Sverige. Ett bra initiativ kring detta på myndighetssidan skulle skapa stora möjligheter på nordisk nivå. Detta skapar en betydligt snabbare automatisering av ekonomiprocesserna än vi har i dag.

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare