Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Genom att avskaffa kravet på bevarande av räkenskapsinformation i original är målet att förenkla och minska kostnaderna för företagen.
Foto: Pexels
Yrkesvardag

2024.01.22

Äntligen adjö till papperskvitton!

Ett stort och efterlängtat steg framåt. Så beskriver Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR, regeringens förslag om att avskaffa bevarandet av papperskvitton och räkenskapsinformation i original.

text:

Dan Håfström

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag om att avskaffa kravet på bevarande av räkenskapsinformation i original. I stället ska räkenskapsinformationen kunna sparas digitalt. Förhoppningen är att förslaget ska innebära förenklingar och stora kostnadsbesparingar, enligt beräkningar 3,9 miljarder kronor årligen, för företagen. De nya reglerna förväntas träda i kraft 1 juli 2024. FAR har länge drivit frågan om förenkling och modernisering, bland annat genom sitt remissvar till utredningen Enklare regelverk för mikroföretag och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60).

Therese Andersson, auktoriserad revisor och affärsområdeschef Medlem på FAR. Foto: Felicia Yllenius.

– Vi har arbetat hårt för en modernisering av bokföringslagen och förenklingar för landets företagare, men inte alltid fått gehör för våra idéer. Därför är det väldigt glädjande att regeringen nu går på vår linje genom att lägga detta förslag, säger Therese Andersson, auktoriserad revisor och affärsområdeschef Medlem på FAR.

Vad skulle ett avskaffande innebära för branschen?

– Att slopa bevarandet av papperskvitton skulle vara ett viktigt steg för att anpassa oss till den digitala värld vi lever i och det skulle underlätta för oss att göra ett bra jobb för våra kunder. Men den föreslagna regeländringen ska inte förstås som att kvitton inte är viktiga, utan det är sättet att bevara kvitton det här handlar om, säger Therese Andersson.

utgiven av

Ansvarig utgivare