Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Christian Stralström, redovisningsspecialist på PwC och FAR:s representant i BFN.
Yrkesvardag

2024.04.05

Ändringar av K2 och K3 dröjer

Bokföringsnämnden skjuter på beslutet om att ändra de allmänna råden för K2 och K3. Nämnden väljer även att skjuta fram tillämpningen av de ändrade reglerna vilket innebär att de blir tvingande först för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2025.

text:

Eric Widegren

Bokföringsnämnden (BFN) har föreslagit ändringar av allmänna råd för K2 och K3. Förslaget var ute på remiss under 2023 och innebär bland annat att alla bostadsrättsföreningar ska redovisa enligt K3. Planen var att ändringarna skulle tillämpas för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2024. 

Nu väljer BFN att ändra tidsplanen och skjuta fram tillämpningen av de nya reglerna. Ett beslut ska tas i december 2024 och ändringarna i K2 och K3 blir tvingande först för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2025. Enligt Christian Stralström, redovisningsspecialist på PwC och FAR:s representant i BFN, behövs mer tid för att behandla alla synpunkter. 

– Remissvaren som har inkommit från de olika intressenterna är ganska omfattande, både vad gäller K2 och K3. 

Mer tid för planering 

Om BFN beslutar att alla bostadsrättsföreningar ska tillämpa K3 innebär det att föreningens viktigaste tillgång – fastigheten – ska delas upp på komponenter. Den ändrade tidsplanen underlättar planeringen av ett sådant arbete.  

– Genom att skjuta fram beslutet och tillämpningen hinner berörda företag och föreningar få mer klarhet i hur brådskade ett eventuellt arbete med komponentuppdelning av fastigheten är. Även övriga företag får motsvarande respit om när nya regler kan behöva tillämpas, säger Christian Stralström. 

Bostadsrättsföreningar och mindre företag kan välja att tillämpa K3 redan idag. Det finns därför inget som hindrar den som vill påbörja en övergång från K2 till K3 innan de nya reglerna är på plats. 

Övergångsregler 

Företagen kan även räkna med visst stöd i processen.     

– I de fall det krävs kommer det att finnas övergångsregler i syfte att underlätta för företagen att tillämpa de uppdaterade regelverken, säger Christian Stralström. 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare