Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Catrin Åkerlund
Foto: Grant Thornton
Yrkesvardag

2023.04.24

Ändrat uppdrag för 3:12-utredare

Den pågående utredningen om 3:12-reglerna har fått tilläggsdirektiv som bland annat innebär att reglerna ska främja entreprenörskap. Utredningen får mer tid på sig innan ett betänkande ska vara klart.

text:

Björn Dickson

– Utredningen har nu en tydlig riktning mot att 3:12 reglerna ska främja entreprenörskap, särskilt för små och medelstora företag, och särskilt i fråga om deras möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital. Utredningen ska också omfatta förslag för att underlätta ägarskiften, säger Catrin Åkerlund, Auktoriserad Skatterådgivare FAR på Grant Thornton och FAR:s representant i utredningen.

Tilläggsdirektivet kom den 26 januari 2023. Tidigare var det sagt att kommittén skulle redovisa sitt uppdrag senast den 30 november 2023. Nytt datum är den 29 mars 2024.

Regeringen meddelade

Dessa nyheter meddelade regeringen i samband med presentationen av vårbudgeten den 17 april.

Den nya inriktningen för utredningen gör att fokus nu ligger mer på att förbättra 3:12-reglerna, tidigare låg fokus mer på att förenkla.

FAR fokuserar liksom tidigare på att peka på hur svårt det är att tillämpa dagens regler.

– Detta för att kunna tydliggöra och i viss mån förbättra för delägare i fåmansföretag. Fokus ligger också på det praktiska perspektivet till reglerna, säger Catrin Åkerlund.

Förbättra villkoren

Utredningen ska enligt tilläggsdirektivet analysera vissa delar av reglerna som FAR hade som viktigt fokus sedan tidigare. Det handlar bland annat om hur utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet kan förändras. Syftet är att förbättra villkoren för små och medelstora företag.

– När det gäller mer skattepolitiska frågor, bland annat skattenivåer och löneunderlag, är det inte FAR:s sak att driva vilken riktning reglerna ska ta, säger Catrin Åkerlund.

Hur ska rådgivare tänka när det gäller 3:12 i dag?

– Det gäller att vara särskilt uppmärksam på rättsutvecklingen på området.

utgiven av

Ansvarig utgivare