Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
FOTO: Getty Images
Yrkesvardag

2023.02.21

Ändrade regler för att komma åt register hos Bolagsverket

I slutet av förra året beslutade EU-domstolen att information om verklig huvudman inte längre ska vara tillgänglig för allmänheten. Nu måste den som söker i registret berätta vad uppgifterna ska användas till.

text:

Kristina Israelsson

Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, men den 20 november 2022 slog EU-domstolen fast att registret om verklig huvudman inte längre ska vara tillgänglig för allmänheten, något som Balans berättat om tidigare:

Bakgrunden till beslutet är att bestämmelsen om att registret om verklig huvudman ska vara tillgängligt för allmänheten enligt EU-domstolen strider mot EU:s stadgar om de grundläggande rättigheterna, respekten för privatlivet och familjelivet och skyddet av personuppgifter. För att myndigheter och verksamhetsutövare som revisorer och redovisningskonsulter fortfarande ska ha tillgång till registret har Bolagsverket nu tagit fram en lösning som gäller från och med den 16 februari 2023.

Uppdaterade villkor i e-tjänster

– Med anledning av domen har vi sett över och uppdaterat villkoren i flera av våra e-tjänster. Det innebär bland annat en för.ändring för den som söker information ur registret över verkliga huvudmän. För att söka information måste du, precis som tidigare, logga in med exempelvis mobilt BankID. Det nya är att du sedan måste berätta vad du ska använda uppgifterna till, säger Dani Dawoodson, chef för infrastrukturtjänster och informationsförsörjningsavdelningen på Bolagsverket i ett pressmeddelande.

Från den 16 februari 2023 får uppgifterna i registret över verkliga huvudmän bara användas av:

  • Myndigheter som kan behöva informationen i sin verksamhet.
  • Verksamhetsutövare när de vidtar åtgärder för kundkännedom, enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Av en person eller organisation från allmänheten som har ett berättigat intresse att ta del av personuppgifterna. Det kan vara exempelvis media, civilsamhällets organisationer som har ett samband med förebyggande och bekämpande av penningtvätt samt finansiering av terrorism eller personer som önskar få kännedom om identiteten på de verkliga huvudmännen i ett företag eller annan organisation på grund av att de sannolikt kommer att göra transaktioner med företaget eller organisationen.

 

Läs även:

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare