Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Hans Peter Larsson

2021.03.29

Ändra eller slopa regler om företrädaransvar?

Dagens regler om företrädaransvar speglar en svunnen syn på entreprenörer och ägare till aktiebolag. Att de inte är beredda att göra rätt för sig. I dag är hållbarhet en ledstjärna som även omfattar att betala skatt. Här bidrar auktoriserade rådgivare aktivt.

Genom regler om företrädaransvar, det vill säga att ägare eller andra företrädare för ett bolag (läs styrelseledamöter) personligen tvingas betala bolagets skatter om dessa inte betalas, har staten skaffat sig en gräddfil framför andra borgenärer. Visserligen krävs en grov oaktsamhet av företrädaren, men det betyder enligt praxis att ansvaret trots det närmast är strikt. Om detta råder en bred enighet bland jurister. En viktig rättssäkerhetsfråga!

Reglerna, eller snarare delar av dessa, utreddes därför under 2020 av Utredningen om det skatterättsliga företrädaransvaret. Dess förslag är nu ute på remiss för synpunkter. Utredningen har lämnat tre huvudförslag.

  1. En kompletterande lagregel som beskriver vad som ska anses som grovt oaktsamt. Innehållet är i stort en kodifiering av dagens praxis.
  2. En delvis utökad möjlighet till befrielse från betalningsansvar.
  3. En möjlighet att begära två månaders rådrum för företrädaren att reda upp situationen.

Räcker detta? Tveksamt! Alternativet är att helt slopa reglerna. Aktiebolagslagen innehåller regler om både kontrollbalansräkning och ägares ansvar för bolagets skulder i vissa lägen. Kan inte det räcka?

I dag avråds många erfarna personer från att investera och ta plats i styrelsen i många mindre aktiebolag. Vem vinner på det?

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare