Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2022.10.06

Allt närmare gemensam EU-skatt

Svensk företagsbeskattning påverkas allt mer av det som sker internationellt. Det säger Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR. Han skriver i FAR-bloggen att EU-kommissionen har stora planer för i det närmaste gemensam företagsbeskattning inom unionen.

text:

Björn Dickson

foto:

Getty Images

– Sannolikt är tankar och förslag kring gemensam beskattning inom EU mycket längre gångna än vad de flesta av oss känner till, säger Hans Peter Larsson till Balans.

Nyligen redovisade EU-kommissionen fyra huvudområden som kommissionen nu arbetar med och som handlar om beskattning av företag. Uppdragen är väl förankrade och kommer både från medlemsländerna och från EU-parlamentet.

Förslagen handlar om:

  • En avdragsrätt för ökning av eget kapital i företag.
  • En lägsta faktisk bolagsskatt på 15 procent.
  • Reglering av skalbolag som innebär krav på verklig substans i bolaget.
  • Obligatorisk registrering av personer som ger skatteråd. Detta för att undvika skattebortfall genom händelser liknande dem kring Panamadokumenten som blev offentliga 2016.
  • Obligatorisk upplysningsskyldighet vid gränsöverskridande transaktioner, som nyligen har införts, och upplysningsskyldighet till skattemyndigheter för plattformsföretag om kunders transaktioner.
  • Länderna måste nu också införa krav på en publik redovisning för vilka skatter som har betalats i varje land.
  • Grön beskattning som i allt högre grad genomsyrar bolagsbeskattningen. Syftet är att värna miljön.

På FAR-bloggen skriver Hans Peter Larsson: ”Utvecklingen mot en i praktiken gemensam bolagsbeskattning inom EU, som i ett första skede berör främst större bolag, påskyndas nu av erfarenheter av pandemin, krig och med det störningar av handel liksom en inflation som måste bekämpas gemensamt. Inget av detta trodde vi skulle kunna inträffa för bara några år sedan. För Auktoriserade Skatterådgivare FAR innebär det att ökad rådgivning kommer att efterfrågas kring om bolag gjort rätt eller inte samt att dokumentera detta, så kallad compliance.”

Hans Peter Larsson var med på International Fiscal Associations årliga skattekonferens i Berlin som hölls i september.

Han skriver att lägesrapporter från EU och OECD lämnades i alla de stora och omvälvande skattefrågor som FAR nu arbetar med.

De frågor som avhandlades i Berlin är redan i många fall vardag för auktoriserade skatterådgivare.

– Det blir de i ännu högre grad i morgon, säger Hans Peter Larsson.

Sverige är EU:s ordförandeland under första halvåret 2023.

– Sverige får då bollen i flera av dessa frågor och har därmed möjlighet att vara med och styra och påverka var de landar, säger Hans Peter Larsson.

 

Läs mer

 

utgiven av

Ansvarig utgivare