Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Unsplash
Yrkesvardag

2022.10.19

Allt fler skattermisser kommer från EU

Så många som 11 av 14 skatteremisser som FAR har svarat på i år kommer direkt eller indirekt från EU. För skatterådgivare gäller det uppenbarligen att bevaka noga vad som sker på EU-nivå. Det säger Michael Johansson, ordförande i FAR:s remissgrupp för skatt och partner på KPMG.

text:

Björn Dickson

– För skatterådgivarna och för FAR gäller det att påverka tidigt i processen. I ett senare skede, när det redan finns färdiga förslag till EU-direktiv, är det mycket svårare att påverka, säger Michael Johansson.

Michael Johansson, KPMG. Foto: KPMG

Han framhåller att EU:s inflytande på bolagsskatten i medlemsländerna är på väg att öka drastiskt. Ett exempel är förslaget om en gemensam nivå för bolagsskatten på minst 15 procent. Regeln är tänkt att från början bara gälla stora koncerner som omsätter minst 750 miljoner euro. Men det troliga är att också mindre företag kommer att beröras i ett senare skede. FAR och den svenska regeringen har framfört kritik mot att förslaget om ny miniminivå för bolagsskatt, gemensam för hela EU samt troligen huvuddelen av OECD-länderna, genomförs.

– Men det går nog åt det hållet i alla fall. Vi är på väg mot ett nytt, parallellt, bolagsskattesystem inom EU, säger Michael Johansson.

En stor förändring är att EU får allt större påverkan på de direkta skatterna. Tidigare har EU mest påverkat de indirekta skatterna, momsen. Många av de remisser som gäller direkt skatt handlar om implementering av olika delar av BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Fokus ligger då till stor del på skatteundandragande och rapportering.

– För att ligga i framkant i vår rådgivning måste skatterådgivarna följa med i vad som sker på EU-nivå. Vi måste också påverka, så tidigt som möjligt, genom FAR och genom Accountancy Europe, där FAR är med, säger Michael Johansson.

Han säger att en del av förslagen i de skatteremisser som kommer från EU påverkar skatterådgivarna i deras profession.

– Det gäller till exempel förslaget om åtgärder mot rådgivning om aggressiv skatteplanering. Ett förslag är att det ska finnas ett register över alla skatterådgivare inom EU. Som en sanktion finns risken att skatterådgivaren blir utkastad från registret och inte kan arbeta mer i sin profession. Men ännu vet vi inte hur begreppet aggressiv skatteplanering ska definieras, säger Michael Johansson.

En av de viktigaste skatteremisserna från EU handlar om att man ska kunna göra avdrag på eget kapital.

– Vi är positiva till att man jämställer lånat kapital med eget kapital. Frågan är principiellt viktig, säger Michael Johansson.

Han varnar för att tempot i lagstiftningen är oerhört högt jus nu.

– Risken för otydliga regler är stor, vilket är negativt från rättssäkerhetssynpunkt. Tillämpningen blir också svår när olika begrepp i direktiv från EU översätts till svenska. Begreppen får inte alltid samma innebörd som de brukar ha i Sverige, säger Michael Johansson.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare