Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.03.10

Allt fler lämnar in årsredovisningen digitalt

Under årets två första månader kan Bolagsverket summera fler än 20 000 digitalt inlämnade årsredovisningar. Nu hoppas myndigheten på ett ännu högre snitt under året – och ett nytt rekord.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Under januari och februari mottog Bolagsverket 21 485 digital inlämnade årsredovisningar. Jämfört med förra årets två första månader är ökningen markant, då de digitalt inlämnade årsredovisningarna stannade på 10 577.

Även skillnaden mellan januari och februari 2021 visar på en positiv riktning. Från årets första månad till den andra ökade årsredovisningarna som lämnats in digitalt med närmare 7 procent.

− Trenden är tydlig ökande vilket är glädjande. Jag står fast vid det jag sa senast, jag ser gärna att den totala siffran dubbleras eller mer, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket, till Balans.

Nina Brede. Foto: Bolagsverket

fler än 100 000 digitalt inlämnade årsredovisningar, att jämföra med knappt 40 000 under 2019. Nina Brede sa att hon personligen hoppades att siffran från 2020 fördubblas, gärna tredubblas, när 2021 når sitt slut.

För att öka den digitala inlämningen fortsätter Bolagsverket nu samarbetet med intressenter och aktörer.

− Bland annat får utbildare på FAR statistik för att använda på sina kurser. Flera mjukvaruleverantörer har dessutom gjort det möjligt att lämna in årsredovisning och eller revisionsberättelse digitalt, fortsätter Nina Brede.

I slutet på januari lämnade Bolagsverket in en. I den föreslår myndigheten att digitalt inlämnade årsredovisningar för aktiebolagen som tillämpar K2 eller K3 ska bli obligatoriskt för räkenskapsår som inleds närmaste efter 30 juni 2021.

Av de digitala årsredovisningarna för 2020 var det däremot endast 3 600, inte ens fyra procent, som innehöll en revisionsberättelse, en besvikelse för Bolagsverket.

I skrivande stund är det enbart programvaruleverantören e-revisor som erbjuder möjligheten att lämna in årsredovisningen enligt K3. Det är inte heller alla programvaruleverantörer som stöder inlämning av revisionsberättelsen som en egen separat fil, något  redan i januari.

Birgitta Åhlander. Foto: Lieselotte van der Meijs

Då underströk Birgitta Åhlander Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, hos FAR:

− Vi vill uppmana alla revisorer och redovisningskonsulter att hjälpa sina kunder hitta programvara för digital inlämning av årsredovisning, och eventuell koncernredovisning, innan det blir ett lagkrav. Samt att revisorer även hittar programvara för revisionsberättelse om bolaget lämnar in den som egen separat fil.

− Det kommer att bli obligatorisk att lämna in årsredovisningen digitalt så jag tror att många vill redan nu prova på, vilket jag tycker är klokt, säger nu Nina Brede.

Läs mer:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare