Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
”Ju mer transparenta och öppna vi är, desto fler olika typer av människor kommer vi att locka till branschen.”
Karriär

2022.04.25

Allena i mångfalden

Jämställdhetsfrågan har länge tagits på allvar av branschen. Men det finns en del kvar att göra när det gäller mångfald. Det säger Resul Hamurcu, ­auktoriserad ­revisor på byrån Allena ­Revision.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

foto:

Christian Gustavsson

På Kammakargatan i Stockholm, intill bruset och larmet från korsande Sveavägen, hyr auktoriserade revisorn Resul Hamurcu ett kontorsrum av MT Revision. Här har han huserat sedan han lämnade storbyråvärlden och star­tade egna byrån Allena Revision i april 2021.

Ungefär 80 – 90 kunder följde med från forna arbets­givaren KPMG till hans nya verksamhet. I dag har Resul Hamurcu cirka 170 aktiva uppdrag runt om i landet och i vitt skilda branscher. Många av kunderna har en annan bakgrund än svensk.

– Jag har inte aktivt valt en viss demografi eller gruppering, men inte heller valt bort någon. Däremot har jag hållit dörren öppen och lyssnat på entreprenören. Oavsett vilket språk vi pratar tar jag mig tid att förklara hur det ligger till och vad som är viktigt för ett bra samarbete, säger han när ­Balans hälsar på.

Allena Revision delar kontorslokaler.

– En stor del av att vara revisor är att vara rådgivare, den saken triggas inte i gång av något språk utan av ­sättet att jobba.

Både Resul Hamurcu och hustrun Emine har rötter från Turkiet, även hon är auktoriserad revisor. Paret må ha en mångkulturell bakgrund. Det är ändå ovanligt bland Sveriges cirka 3 000 kvalificerade, det vill säga auktoriserade och godkända, revisorer.

– Större byråer brukar säga att de strävar efter att spegla samhället. Men då behöver de se sig omkring också. I dagsläget är delägarkretsarna relativt homogena men de senaste åren har det förändrats. Många byråer strävar efter en bra mix av kvinnor och män. Det blir intressant att följa när andra aspekter än kön väl kommer på tal, säger Resul Hamurcu.

Ungefär en tredjedel av landets kvalificerade revi­sorer är kvinnor, enligt Revisorsinspektionens (RI) statistik från mars 2022. Etnicitet registreras inte, vare sig av RI eller av byråerna.

Efter 15 år i branschen menar Resul Hamurcu att han har en ungefärlig koll på andra auktoriserade revi­sorer med liknande bakgrund som honom. Det låga ­antalet auktoriserade revisorer speglar inte samhället, särskilt med tanke på hur många företagare som har invandrat hit.

Egenföretagare.

– Det finns naturligtvis fler revisorer med invandrarbakgrund. Vi revisorer är inte bra på att marknadsföra våra tjänster och berätta vad vi gör. Ju mer ­transparenta och öppna vi är, desto fler olika typer av människor kommer vi att locka till branschen.

Resul Hamurcus morföräldrar kom till ­Sverige på 1970-talet. Själv växte han upp i en familj inom restaurangbranschen som flyttade runt i Stockholm; Rinkeby, Vällingby, Ekerö och Sundbyberg, fram till gymnasiet hade han packat och packat upp väskorna ett otal gånger.

Efter universitetsstudier i entreprenörskap och ekonomi jobbade han på ett par mindre revisionsbyråer innan han började på KPMG 2011, påhejad av hustrun som var anställd på en konkurrerande storbyrå.

– Vi började samtidigt i branschen och har lika lång ­erfarenhet. I uppstarten har det blivit långa arbetsveckor, det är fantastiskt att ha stöd av familjen som vet vad det här jobbet går ut på, säger Resul Hamurcu.

 

Tre tips för att jobba med mångfald

  1. Våga säga: ”Jag är revisor, här finns jag, jag vill jobba med er.”
  2. Fundera på: Vilka jobbar här på ­byrån? Är vi en representativ arbetsplats?
  3. Var öppen. Välkomna nya människor och sam­arbeten.
En stor del av att vara revisor är att vara rådgivare, säger Resul Hamurcu.

Så löser vi ekvationen

Kunder
Cirka 170 entreprenörsdrivna företag i stora delar av landet. Exempel på branscher: restaurang, jakt, bygg, inredning och livsmedel. Bolag som omsätter från noll upp till cirka en halv miljard kronor.

Medarbetare
Resul Hamurcu är ensam anställd. Har ­tillgång till assistenter via MT ­Revision.

Nätverk
Använder MT Revision som arbetsplats och nätverk, de har även hjälpt till med programvaror. Resul Hamurcu sam­arbetar dessutom med redovisningsbyråer och advokater. Får de flesta av uppdragen via samarbetspartners. Har under uppbyggnadsfasen av Allena Revision både underhållit gamla och skapat nya kontakter.

Framtiden
Byrån ska fortsätta växa i kundantal och förhoppningsvis få fler anställda. Då kan även namnet på byrån ändras.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare