Detta är en annons från Ekonomi & Företag
Post banner
Yrkesvardag

”AI kräver ett kunskapslyft i redovisningsbranschen”

Fredrik Löfgren, VD och grundare av Dyno Robotics, tror att AI under de närmaste åren kommer att betyda mer för tjänstesektorn än för industrin.

– Sådana system kommer att betyda väldigt mycket, även för mindre företag. Redan i dag finns system som hjälper exempelvis en konsultbyrå eller en målerifirma med faktureringen. En gång i månaden, eller oftare, samlar systemet ihop all tid och omkostnader för en viss kund, och sammanställer en faktura, säger Fredrik Löfgren.

Redovisnings- och revisionsbranschen är två sektorer han tror kommer att revolutioneras av språkmodeller som exempelvis Chat GPT. Digitaliseringen redan det senaste decenniet rationaliserat bort en rad enformiga uppgifter hos byråer, men Fredrik Löfgren tror att utvecklingen kommer gå ännu fortare under de närmaste åren.

Bättre förutsättningar med nya AI-modeller

– De RPA-system (Robotic Process Automation, RV:s anmärkning) som hittills använts inom redovisningsbranschen är ärligt talat ganska korkade. De klarar de att utföra repetitiva arbetsuppgifter, steg för steg, men så fort det sker förändringar i exempelvis programvara måste man programmera om dem. De AI-modeller som utvecklas nu tror jag har bättre förutsättningar att förändra redovisnings- och revisionsbranschen i grunden, säger Fredrik Löfgren.

Tror du att AI kommer att betyda mest inom redovisning eller revision?

– AI kommer troligen att revolutionera båda branscherna, men jag tror att tekniken kommer att betyda mest inom revision. Det är revisorns jobb att upptäcka avvikelser och datorer är bra på att se avvikelser i stora datamängder. De ekonomiska incitamenten är även något större inom revision eftersom en revisor oftast har högre lön än en redovisningskonsult.

För att ta till vara möjligheterna anser han att redovisnings- och revisionsbranschen måste göra ett kunskapslyft när det gäller digitalisering och AI.

Utbildning krävs

– Vissa tror att de klarar sig med en ekonomiutbildning som de gick för 20–30 år sedan. Det är ett farligt synsätt. Alla måste utbilda sig genom hela livet och det är byrån som måste ta ansvar för detta.

För den som på djupet vill första vad systemen kan göra inom ekonomi rekommenderar Fredrik Löfgren universitetsutbildning.

– Det finns kortare utbildningar av privata aktörer, men det är svårt att på förväg veta vad man får för pengarna. För en större eller medelstor byrå skulle jag rekommendera att kontakta ett universitet för att sy ihop en uppdragsutbildning.

Han tillstår att det kanske inte är självklart för en redovisnings- eller revisionsbyrå att kontakta ett universitet.

– Traditionellt har industriföretag som ABB varit bättre på detta. Nu måste även tjänstesektorn våga ta det steget, säger Fredrik Löfgren.

 

 

utgiven av

Ansvarig utgivare