Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.02.23

Ägare till förorenad mark betalar för hög skatt

Att det finns förorenad mark på en fastighet påverkar marknadsvärdet. Detta ska också ge utslag på taxeringsvärdet. Färska domar visar att många ägare till förorenad mark kan ha tvingats betala för mycket i skatt.

text:

Björn Dickson

När mark är förorenad kräver Skatteverket att det finns ett myndighetsbeslut på att marken ska saneras för att Skatteverket ska gå med på att sänka taxeringsvärdet.

Men nu finns det flera domar som visar att det inte krävs myndighetsbeslut om sanering. Det räcker enligt de färska domarna med att det finns föroreningar som gör att marken måste saneras för att det ska vara möjligt att sänka taxeringsvärdet.

Nytt avgörande från kammarrätten

Strax före jul kom ett avgörande från kammarrätten i Sundsvall. Parter var Circle K Sverige AB och Skatteverket. I domen står det: ”Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att det saknas rättsligt stöd för att kräva att det finns ett myndighetsbeslut om sanering vid beskaffenhetstidpunkten.”

Ombud för Circle K Sverige AB var Rebaz Wahab, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och ansvarig för KPMG:s fastighetstaxeringsgrupp.

– Domen bekräftar att vissa fastigheter bör ha ett lägre taxeringsvärde och att fastighetsskatten därmed kan korrigeras, säger Rebaz Wahab, till Balans.

Rebaz Wahab. Foto: KPMG

Han säger att fastighetsägare har ett stort ansvar för marksanering enligt miljölagstiftningen. Det är obligatoriskt att sanera marken. I och med att kostnaden för saneringen är ett offentligt åtagande som belastar fastigheten kan föroreningar som innebär att marken måste saneras ge ett lägre saneringsvärde.

Det finns praxis som visar att fastighetsägare kan få justering om fastighetsägaren visar att det finns föroreningar som måste saneras och en uppskattning av kostnaden för saneringen.

Vägledande dom

Rebaz Wahab säger också att kammarrättens dom är vägledande.

– Ja, absolut. Domen bekräftar en viktig princip och den kan användas i många andra sammanhang. Om omständigheter som påverkar värdet på en fastighet negativt inte har beaktats av Skatteverket ska taxeringsvärdet justeras.

Han säger att det finns många förorenade fastigheter som hade behövt saneras, där fastighetsägaren hade kunnat visa både omfattningen av föroreningen och kostnader för sanering, men man har saknat beslut från tillsynsmyndigheten. I de fallen har taxeringsvärdet inte justerats av Skatteverket eftersom Skatteverket dessutom kräver ett beslut om sanering.

Vilken betydelse har domen för företagens rådgivare?

– Taxeringsvärdet ska alltid stämma överens med lagen. Som rådgivare har man ett ansvar att kräva en justering när det finns grund för det. I det fall som nu har avgjorts i kammarrätten krävde Skatteverket att det skulle finas ett myndighetsbeslut. Men domstolen slog fast att detta var fel. Domen ger en öppning till att många fler fastigheters värde kan korrigeras.

Kammarrättens dom kom 13 december 2021.

Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1266–1267-21 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare